Przejdź do menu Przejdź do treści

Ruszyła rekrutacja na nowy kierunek studiów "Gospodarka cyfrowa"

Od 25 czerwca trwa rekrutacja na nowy kierunek studiów I i II stopnia w ofercie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach - "Gospodarka cyfrowa"

Program kształcenia na kierunku Gospodarka Cyfrowa jest odpowiedzią na wzrost znaczenia technologii informatycznych i zasobów cyfrowych w biznesie, administracji i wielu innych obszarach pracy oraz życia społeczno-gospodarczego. 

Na bazie stworzonej z podstawowej (na I stopniu) oraz pogłębionej (na II stopniu) wiedzy z zakresu ekonomii, finansów, komunikacji czy prawa, budowane będą kompetencje i umiejętności studentów ściśle powiązane z wykorzystaniem i wdrażaniem nowoczesnych technologii. 

 • Studiując na I stopniu studiów na kierunku Gospodarka cyfrowa studenci rozwiną swoje kompetencje cyfrowe, tj. umiejętności w zakresie zbierania, gromadzenia, analizowania oraz wizualizacji danych, nabędą też podstawowe umiejętności w dziedzinie programowania, zwinnego zarządzania i projektowania oraz poznają zasady cyberbezpieczeństwa. 

 • Studiując na II stopniu studiów na kierunku Gospodarka cyfrowa studenci pogłębią swoje kompetencje cyfrowe, tj. umiejętność posługiwania się programami informatycznymi wykorzystywanymi do wyszukiwania i analizy danych, zarządzania hurtowniami danych, umiejętności programowania oraz projektowania procesów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. 

Atuty kierunku

 • pozyskanie przez studenta funkcjonalnych kompetencji cyfrowych będących kluczem do sukcesu w życiu i pracy zawodowej,
 • przewaga zajęć ukierunkowanych na zdobycie praktycznych umiejętności,
 • zdobycie doświadczenia zawodowego w biznesie (pół roku praktyki),
 • zintegrowana siatka przedmiotów obejmująca wszystkie aspekty Gospodarki 4.0,
 • innowacyjne metody dydaktyczne,
 • profesjonalna, ambitna i otwarta na budowanie relacji kadra dydaktyczna, 
 • dobra atmosfera wspierania i angażowania w projekty naukowo-dydaktyczne,
 • możliwość realizacji własnych pasji badawczych w ramach projektów naukowych, kół naukowych, programów tutorskich,
 • wsparcie merytoryczne, dydaktyczne, rozwojowe na każdym etapie studiów,
 • kontakty biznesowe, wizyty studyjne, wykłady praktyków biznesu,
 • certyfikat GoogleAds / GoogleAnalytics (studia licencjackie)
 • interdyscyplinarność kierunku, polegająca na łączeniu wiedzy ekonomicznej z wiedzą z zakresu zarządzania, przy wykorzystaniu wiedzy z obszaru technologii informatycznych i informacyjno-komunikacyjnych.

Rekrutacja trwa!

Więcej informacji na temat kierunku na stronie:
www.ue.katowice.pl/kierunki-i-specjalnosci/gospodarka-cyfrowa.html 

Rejestracja na studia

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca