Przejdź do menu Przejdź do treści

Sesja Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024 z udziałem JM Rektor

8 maja br. podczas XVI Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbyła się sesja skupiająca się na tematyce Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach reprezentowała JM Rektor prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak, która rozmawiała wspólnie z: Jerzym Buzkiem - Posłem do Parlamentu oraz przewodniczącym Rady EEC, Marią Mrówczyńską - podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Marcinem Krupą - Prezydentem Katowic, prof. dr hab. inż. Arkadiuszem Mężykiem - Rektorem Politechniki Śląskiej, prof. dr hab. Ryszardem Koziołkiem - Rektorem Uniwersytetu Śląskiego oraz jego pełnomocniczką ds. Strefy Nauki Anetą Moczkowską, a także Michałem Sikorskim z Politechniki Warszawskiej.

Zapytana o to, z jakimi szansami i wyzwaniami wiąże się, dla rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, tytuł Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024 (EMNK), prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak mówiła:

Dla mnie Europejskie Miasto Nauki jest pewną kategorią, czy też metaforą albo skrótem myślowym, który pozwala nam wyjaśnić, jak możemy rozwijać gospodarkę i społeczeństwo, poprzez naukę oraz badania. To jest nowy model biznesowo-społeczny, w którym główne skrzypce zaczynają odgrywać właśnie badania i nauka, model który w głównej mierze opiera się na zasobach niematerialnych, czyli wiedzy, repozytoriach wiedzy, informacji czy know-how. To jest model, który preferuje innowacyjność, przedsiębiorczość i kreatywność ludzi – ludzi rozumianych jako przedstawicieli nauki, ale także biznesu i zwykłych obywateli, mieszkańców miasta, regionu.

Myślę, że wpisaliśmy się bardzo mocno w założenia miasta nauki i to jest trwała wartość, która z nami zostanie. 

Odwołując się do perspektywy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, kontynuując, JM Rektor prof. Celina M. Olszak zaznaczała:

"Staramy się prowadzić uczelnię w formule 4U, a więc tak, by badania i dydaktyka były unaukowione, aby nasze rozważania opierały się o teorie naukowe. Dokładamy także ogromnych starań, aby tę naukę pokazywać od strony praktycznej, zgodnie z drugim "U" czyli uprkatycznieniem. Chcemy ją też unowocześniać. Zależy nam bardzo, aby wykłady, ćwiczenia i warsztaty, przebiegały już nie w formie klasycznego wykładu, ale by były to interaktywne seminaria, aby te zajęcia odbywały się poprzez przeróżne platformy z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Czwarte ‘U’ to umiędzynarodowienie. Ten model miasta nauki preferuje również relacje międzyludzkie, ale i relacje pomiędzy człowiekiem i maszyną, sztuczną inteligencją".

Odnosząc się do niewystarczającego finansowania nauki i szkolnictwa wyższego, JM Rektor prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak przypomniała uczestnikom sesji wnioski z raportu pt. "Nauka i szkolnictwo wyższe a PKB", który powstał z inicjatywy Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych:

Dokonaliśmy bardzo rzetelnej diagnozy oceny stanu nauki i nakładów, jakie przeznacza się na naukę. Zasadniczy wniosek płynący z tego raportu jest taki, że inwestowanie w naukę po prostu się opłaca Jest to jedna z lepszych strategicznych decyzji, jaką sobie można wyobrazić. Jedna zainwestowana złotówka w naukę przynosi wzrost od 8 do 13 zł PKB. Efektywność wykorzystania tych środków przez społeczność akademicką w Polsce jest bardzo wysoka, tego nie możemy się wstydzić. Bardzo dobrze gospodarujemy tymi środkami. Problem jest w tym, że tych środków jest jednak trochę za mało. Na badania i rozwój przeznacza się niecałe 1,2% PKB, gdy średnia unijna wynosi 2,5%, ale też mamy przykłady państw jak Korea Południowa, gdzie tam przeznacza się na badania i rozwój ponad 4%.

Do wypowiedzi JM Rektor prof. Celiny M. Olszak odniosła się podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Maria Mrówczyńska, która zapewniła o staraniach resortu zmierzających do zwiększenia odsetka PKB przeznaczanego na naukę i badania.

Pod koniec panelu prof. Jerzy Buzek serdecznie pogratulował wszystkim organizatorom zaangażowanym w przygotowanie obchodów Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3