Sesja Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śląskich

W dniach 7-8 listopada br. odbyła się Sesja Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śląskich, której gospodarzem był Uniwersytet Śląski w Opawie. W spotkaniu z ramienia naszej Uczelni uczestniczył JM Rektor dr hab. Robert Tomanek, prof. UE.


Konferencję Rektorów Uczelni Śląskich tworzą Uniwersytety: Wrocławski, Śląski w Opawie, Śląski w Katowicach, Opolski i Ostrawski oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Z konferencją stowarzyszone są katowicka Biblioteka Śląska oraz Instytut Śląski w Opolu. Rektorzy uczelni polskich i czeskich cyklicznie spotykają się od ponad piętnastu lat, by dyskutować o zagadnieniach współpracy międzyuczelnianej na historycznym terytorium Śląska.

Listopadowe obrady rozpoczęło omówienie procesu wdrażania nowego prawa o szkolnictwie wyższym i nauce w uniwersytetach polskich. Poruszone zostało również zagadnienie programowych i strukturalnych problemów transformacji Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śląskich (KRUŚ) w Polsko-Czeską Asocjację Uniwersytetów. Głównym punktem sesji było podpisanie Deklaracji Założycielskiej Polsko-Czeskiej Asocjacji Uniwersytetów. 

W kolejnym dniu uczestnicy spotkania omówili projekt transgranicznego uniwersytetu III wieku. W programie zaplanowano również przedstawienie sprawozdania z prac Komitetu Doradczego, Międzynarodowego Centrum Studiów Śląskich (MCSŚ) i Sekretariatu oraz podjęcie spraw organizacyjnych. 

Patronat honorowy nad Sesją Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śląskich organizowaną przez Uniwersytet Śląski w Opawie objęła Barbara Ćwioro, Ambasador RP w Pradze.