Siódme kolokwium noblowskie

Serdecznie zapraszamy pracowników i studentów Uniwersytetu oraz wszystkich zainteresowanych na otwarte naukowe zebranie Katedry Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych oraz Katedry Ekonomii, które odbędzie się w dniu 11 maja 2021 r. o godz. 15:15 przy wykorzystaniu platformy GoogleMeet. Ekonomistami, których dorobkowi poświęcone zostanie kolokwium będą laureaci Nagrody Nobla z 2019 r. Abhijita Banerjee, Esther Duflo oraz Michaela Kremera. Prelegentem będzie dr hab. Julia Włodarczyk adiunkt w Katedrze Ekonomii.


W 2019 r. upłynęło pół wieku od uhonorowania Ragnara Frischa oraz Jana Tinbergena pierwszymi w historii Nagrodami Banku Szwecji w dziedzinie ekonomii im. Alfreda Nobla. Kierownik Katedry Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych dr hab. Artur Walasik, prof. UE z pracownikami Katedry, zainicjowali cykl kolokwiów naukowych poświęconych dyskusji nad wpływem dorobku laureatów Nagrody Nobla na podejmowane w Uniwersytecie badania naukowe, w szczególności na przygotowywane dysertacje doktorskie. Od 2018 r. odbyło się sześć kolokwiów noblowskich poświęconych dorobkowi: Paula Krugmana, Elinor Ostrom, Eugena Famy, Herberta Simona, Douglassa Northa oraz Michaela Spence'a.

Siódme kolokwium noblowskie przygotowano we współpracy z Katedrą Ekonomii kierowaną przez dra hab. Jacka Pietruchę, prof. UE. Prelegentką będzie dr hab. Julia Włodarczyk, która przedstawi wybrane wątki poruszane przez Esther Duflo, Abhijita Banerjee oraz Michaela Kremeralaureatów Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii w 2019 roku, zajmujących się problematyką ekonomii rozwoju, a uhonorowanych za "eksperymentalne podejście do łagodzenia globalnego ubóstwa".

Link do spotkania: meet.google.com/csk-krsj-cps 

W uproszczeniu można stwierdzić, że podejście laureatów do problemów ekonomii rozwoju polega na dekompozycji złożonych problemów na dobrze zdefiniowane zagadnienia cząstkowe, a następnie wykorzystaniu starannie zaprojektowanych eksperymentów do znalezienia optymalnych rozwiązań i zastosowanie ich w większej skali. Badania eksperymentalne noblistów dotyczyły m.in. edukacji, opieki zdrowotnej, subsydiowania najuboższych rodzin, audytu środowiskowego w krajach rozwijających się, a często miały charakter interdyscyplinarny – wykorzystywano osiągnięcia psychologii, nauk politycznych, rolnictwa i stosowano najnowszych technologii do zbierania danych (np. web scraping, wearables).

Szacuje się, że w programach J-PAL (Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab – międzynarodowego centrum naukowego założonego w 2003 roku na Massachusetts Institute of Technology (MIT) przez Abhijita Banerjee, Esther Duflo, oraz Sendhila Mullainathana) uczestniczyło ponad 200 milionów ludzi na całym świecie.

W uzasadnieniu przyznania nagrody podkreślono, że prace Esther Duflo, Abhijita Banerjee oraz Michaela Kremera zrewolucjonizowały ekonomię rozwoju w ciągu zaledwie dwóch dekad i sprawiły, że jest to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się subdyscyplin ekonomii. W trakcie kolokwium noblowskiego przedstawione zostaną pokrótce wybrane zagadnienia związane ze wzrostem gospodarczym, znaczeniem kobiet dla rozwoju gospodarczego, wykorzystaniem schematów eksperymentalnych w ekonomii rozwoju, a także behawioralną ekonomią rozwoju, która jest jednym z najmłodszych obszarów badawczych w ekonomii.