Skwer Niezależnego Zrzeszenia Studentów

Rada Miasta Katowice Uchwałą z dnia 30 września 2021 r., jednogłośnie, postanowiła nadać nazwę "Skwer Niezależnego Zrzeszenia Studentów" placowi położonemu w Katowicach u zbiegu ulic: Bogucickiej i Bronisława Czecha w dzielnicy Zawodzie (vis-a-vis Budynku A Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach).


 

O uhonorowanie Niezależnego Zrzeszenia Studentów zwrócili się do Przewodniczącego Rady Miasta Katowice, pismem z dnia 22 sierpnia 2021 r., Radni Rady Miasta Katowice: Beata Bala, Barbara Wnęk-Gabor, Maciej Biskupski oraz Piotr Pietrasz.

Uroczyste otwarcie skweru odbyło się 16 października 2021 r. podczas Krajowego Zjazdu NZS w Katowicach. W załączniku do uchwały przywołano, opracowane przez Joannę Kałuską z Muzeum Historii Katowic, informacje związane z historią NZS:

"Niezależne Zrzeszenie Studentów (NZS) jest niezależnym, samorządnym i niezwiązanym z żadną partią polityczną stowarzyszeniem, które zostało założone 22 września 1980 roku po fali strajków robotniczych w sierpniu 1980 roku. Organizacja była studenckim odpowiednikiem "Solidarności" i skupiała młodych ludzi walczących o niezależną od władz państwowych organizację studencką. Dopominali się oni demokratyzacji życia akademickiego, przestrzegania podstawowych swobód politycznych i praw człowieka oraz szanowania polskich tradycji niepodległościowych. Pierwszym przewodniczącym NZS-u został Jarosław Guzy. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane przez władzę dopiero 17 lutego 1981 roku po strajkach studenckich zapoczątkowanych na Uniwersytecie Łódzkim. Ich uczestnicy domagali się m.in. rejestracji NZS-u, zniesienia przymusu nauczania języka rosyjskiego i przedmiotów indoktrynacyjnych, zniesienia cenzury w wydawnictwach naukowych, prawa do swobodnego wyjazdu za granicę, uwolnienia więźniów politycznych oraz ukarania winnych stłumienia protestów robotniczych w grudniu 1970 roku. Najsilniejsze, górnośląskie struktury NZS powstały w październiku 1980 roku na Uniwersytecie Śląskim i Politechnice Śląskiej (najpierw w Gliwicach, później na wydziałach w Katowicach). Stowarzyszenie funkcjonowało także na Akademii Ekonomicznej i Śląskiej Akademii Medycznej. Pierwsze spotkanie przedstawicieli NZS województwa katowickiego odbyło się 3 listopada 1980 roku na Wydziale Nauk Społecznych UŚ. Powstał wtedy Regionalny Komitet Porozumiewawczy Uczelni Górnego Śląska. Na kolejnym spotkaniu 7 listopada zmienił on nazwę na Regionalny Komitet Koordynacyjny NZS Uczelni Górnego Śląska. Legalną działalność NZS-u zakończyło wprowadzenie stanu wojennego. W tym czasie wielu jego członków zostało aresztowanych. W niektórych ośrodkach NZS, również katowickim, prowadził działalność podziemną. Ponowne zalegalizowanie działalności NZS-u nastąpiło 22 września 1989 roku. Od tego czasu stowarzyszenie stopniowo zmieniało profil swojej działalności, ograniczając inicjatywę polityczną, a koncentrując się na reprezentowaniu interesów studenckich i organizowaniu przedsięwzięć kulturalno-rozrywkowych. Obecnie aktywizuje środowisko akademickie budując świadome społeczeństwo obywatelskie."

fot. facebook.com/Katowice.eu
fot. Dział Komunikacji
fot. Dział Komunikacji
fot. Dział Komunikacji