Słownik RIS - Kolejna odsłona kampanii "Wiesz więcej. Możesz więcej"


Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego wraz z Parkiem Naukowo-Technologicznym "Technopark Gliwice" zapraszają do obejrzenia zwiastuna kolejnej odsłony kampanii Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego pt. "Wiesz więcej. Możesz więcej".

Tym razem przedstawiony jest ze słownik pojęć RIS. W każdy poniedziałek prezentowane będą krótkie materiały filmowe promujące Regionalną Strategię Innowacji Województwa Śląskiego oraz wyjaśniające na pozór skomplikowane pojęcia.
 
Odsłony poszczególnych odcinków prezentowane będą na Facebookowym Fanpage’u RIS według poniższego harmonogramu:

  • 2.09.2013 E jak Ekosystem
  • 9.09.2013 S jak Specjalizacje
  • 16.09.2013 M jak Metaprzedsięwzięcia
  • 23.09.2013 I jak Innosilesia
  • 30.09.2013 O jak Obserwatorium

Więcej informacji: www.ris.slaskie.pl

Projekt "Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego (III edycja)" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.