Spotkanie adaptacyjne dla studentów I roku - Wydział Zarządzania


Dziekan Wydziału Zarządzania zaprasza studentów I-go roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na spotkanie adaptacyjne, które odbędzie się w dniu 24 września 2013 r. (wtorek).

W programie spotkania przewiduje się:

  • wystąpienie JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,
  • wystąpienie Dziekana Wydziału Zarządzania,
  • immatrykulację i złożenie ślubowania,
  • omówienie kluczowych zasad funkcjonowania Uczelni, w tym Regulaminu studiów,
  • wystąpienie gości – przedstawicieli jednostek organizacyjnych Uniwersytetu oraz Samorządu Studenckiego,
  • wykład poświęcony efektywnemu studiowaniu w UE.

Ponadto studenci I-go roku uczestniczyć będą w obowiązkowym spotkaniu, podczas którego dokonają:

  • wpisu na pierwszy rok studiów,
  • odbioru legitymacji studenckiej (prosimy o dokonanie wpłaty w terminie do dnia 05.08.2013 r. zgodnie z informacją, którą otrzymają Państwo na adres e-mail podany przy rekrutacji),
  • odbioru zaświadczenia potwierdzającego status studenta,
  • dla zainteresowanych możliwość ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków NW – koszt 40zł/rok.

Miejsce spotkania: sala 412/14 w bud. A ul. Bogucicka 3.

HARMONOGRAM DNIA ADAPTACYJNEGO

dla studentów I roku studiów pierwszego stopnia w dniu 24 września 2013 r.

kierunek: Zarządzanie, Analityka gospodarcza
zobacz szczegółowy harmonogram

09.00 - 10.30

Uroczystość Dnia Adaptacyjnego – Aula A  bud. A (III p.)

10.30 - 11.30

Wykład poświęcony efektywnemu studiowaniu w UE – Aula A

11.30 - 14.00

Sprawy organizacyjno-formalne – s. 412/414A (III p.)

kierunek: Gospodarka turystyczna, International Business, Logistyka, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
zobacz szczegółowy harmonogram

09.00 - 10.30

Sprawy organizacyjno-formalne – s. 412/414A (III p.)

10.30 - 11.30

Wykład poświęcony efektywnemu studiowaniu w UE – Aula A

11.30 - 14.00

Uroczystość Dnia Adaptacyjnego – Aula A  bud. A (III p.)