Spotkanie inauguracyjne Forum ds. współpracy Samorządu Województwa Śląskiego z uczelniami województwa śląskiego

19 listopada br. odbyło się spotkanie inauguracyjne Forum ds. współpracy Samorządu Województwa Śląskiego z uczelniami województwa śląskiego. W spotkaniu reprezentując Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach wziął udział Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem dr hab. Robert Wolny, prof. UE.


Forum współpracy Samorządu Województwa Śląskiego z uczelniami województwa śląskiego powstało 21 października br. Uchwałą Zarządu Województwa. Powołane Forum ma na celu inicjonowanie i wzmacnianie współpracy Samorządu Województwa Śląskiego z uczelniami województwa śląskiego oraz środowiskiem gospodarczym, w kierunku rozwoju potencjału badawczego i naukowego uczelni oraz wzrostu konkurencyjności województwa śląskiego.

Pierwsze oficjalne inauguracyjne spotkanie Forum odbyło się 19 listopada br. w Muzeum Śląskim w Katowicach. W spotkaniu wziął udział Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem dr hab. Robert Wolny, prof. UE.

Spotkanie rozpoczynające pracę Forum współpracy Samorządu Województwa Śląskiego z uczelniami województwa śląskiego otworzył uroczyście Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski wręczając uroczyście powołania członkom Forum.

Podczas spotkania omówiono także zagadnienie waloryzacji gospodarczej, społecznej i środowiskowej terenów pogórniczych. Przedstawiono podsumowanie podjętych działań w ramach projektu pn. Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórniczymi na terenie województwa śląskiego (OPI TPP 2.0). Goście spotkania wysłuchali też prelekcji nt. zmian klimatu i poprawy jakości powietrza w regionie.