Spotkanie nt. współpracy ZUS i UE Katowice

W środę 17 lutego odbyło się spotkanie przedstawicieli Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z chorzowskim Oddziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W spotkaniu, z ramienia naszej Uczelni, wzięli udział JM Rektor prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak, Dyrektor Centrum Badań i Rozwoju dr hab. Robert Wolny, prof. UE oraz Zastępca Dyrektora Centrum Badań i Rozwoju dr inż. Kamila Bartuś. Zakład Ubezpieczeń Społecznych reprezentowały: Dyrektor Oddziału ZUS w Chorzowie Izabela Kurczyńska, rzecznik Oddziału ZUS w Chorzowie Anna Sobańska-Waćko oraz koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji Izabela Jakubek.


Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jako społecznie odpowiedzialna organizacja, od 2016 r. nawiązuje współpracę z największymi polskimi uczelniami (np. Uniwersytetem Warszawskim, Politechniką Warszawską czy Uniwersytetem Mikołaja Kopernika). Dotychczas podpisanych zostało 85 porozumień o współpracy. 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach na mocy umowy ramowej współpracuje z chorzowskim Oddziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od 2016 r. Podczas spotkania, które odbyło się 17 lutego br. omówiono dalszą współpracę pomiędzy podmiotami na polu inicjatyw edukacyjnych i naukowych skierowanych do studentów oraz kadry akademickiej.

Celem współpracy ZUS z uczelniami wyższymi jest m. in. zaangażowanie środowiska akademickiego w program "Akademia Ubezpieczeń Społecznych". W ramach współpracy z uczelniami wyższymi realizowane są np. cykliczne wykłady dla studentów oraz inicjatywy z obszaru poradnictwa dla kadry akademickiej i pracowników administracyjnych. Podejmowane są także działania z zakresu realizowania wspólnych projektów badawczych, seminariów i publikacji w kwartalniku ZUS. Ponadto ZUS oferuje praktyki i staże dla studentów. Występuje też wymiana i współpraca biblioteczna oraz wzajemna promocja realizowanych przedsięwzięć.