Spotkanie w ramach międzynarodowego projektu Economics of Sustainability

23 marca br. odbyło się spotkanie w ramach międzynarodowego projektu Economics of Sustainability finansowanego ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne, w którym nasz Uniwersytet pełni rolę lidera.


Zdjęcia przedstawiają uczestników spotkania online.

Projekt jest realizowany w rybnickiej Filii naszego Uniwersytetu, z udziałem dr Tomasza Zielińskiego i dr Ewy Wójcik.

Poważna sytuacja pandemiczna uniemożliwiająca podróże sprawiła, że już po raz kolejny uczestnicy projektu spotkali się online.

Łącznie w spotkaniu wzięło udział 16 osób, przedstawiciele wszystkich uczelni partnerskich z Włoch, Słowenii, Republiki Północnej Macedonii, Litwy i Chorwacji: 

Università degli Studi di Firenze, Univerza V Mariboru, Integrated Business Faculty Pu, Vilniaus Kolegija, RRiF Visoka skola za financijski menadzment.

Spotkanie zwieńczyło ważny etap prac nad przygotowaniem sylabusa i podręcznika do nauki przedmiotu Economics of Sustainability, jako narzędzi umożliwiających kształcenie studentów w tym wyjątkowo istotnym obszarze. Kolejny etap prac będzie obejmował opracowanie studiów przypadku i projektów w ramach grywalizacji wspomagających realizację celów zrównoważonego rozwoju.

W trakcie spotkania dokonano podsumowania wcześniejszych ustaleń i podjęto dyskusję na temat dalszego przebiegu prac. Szczegółowe informacje o projekcie, jego partnerach i prowadzonych pracach znajdują się na stronie projektu.