Studia MBA dla Organizacji Pozarządowych (NGO) z patronatem ING Hubs Poland

Z dumą informujemy, że unikatowy w skali Polski kierunek studiów MBA dla Organizacji Pozarządowych (NGO) prowadzony przez Centrum Badań i Rozwoju na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach został objęty patronatem ING Hubs Poland.

5 maja 2022 r. ruszyła rekrutacja na II edycję wyjątkowego trzysemestralnego kierunku studiów Master of Business Administration dla Organizacji Pozarządowych (NGO) realizowanego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach we współpracy z Fundacją Rybnicką, pod patronatem Wydziału Ekonomii VSB - Technical University of Ostrava.

Milo nam poinformować, że drugi patronat nad unikatowym programem studiów podyplomowych MBA objęło ING Hubs Poland. Umowa ze strony ING została podpisana przez Pawła Michalika - Head of ING Hubs Poland oraz Mariusza Sosnę - Business Support Division Director. Z ramienia UE Katowice umowę podpisała dr inż. Kamila Bartuś, Dyrektor Centrum Badań i Rozwoju naszego Uniwersytetu

Umowa obejmuje patronatem kierunek studiów podyplomowych, w ramach którego w szczególności patron programu deleguje swojego przedstawiciela do Rady Programowej Kierunku, udziela wsparcia merytorycznego i wzmacnia praktyczną część zajęć dydaktycznych w ramach prowadzenia zajęć. 

Celem realizacji programu MBA dla NGO jest m.in.

  • przekazanie wiedzy w zakresie zarządzania organizacją pozarządową,
  • wypracowanie umiejętności w zakresie zarządzania strategicznego, w tym tworzenia i rozwijania strategii działania organizacji, np. strategii fundraisingowych, strategii finansowych, strategii związanych z komunikowaniem, strategii związanych z zarządzaniem zespołem,
  • rozwinięcie i pogłębienie umiejętności menedżerskich członków zarządów organizacji pozarządowych, pozwalających na zarządzanie złożonymi sytuacjami w organizacji, gwarantujących odniesienie sukcesu w ciągle zmieniającym się świecie,
  • rozwijanie umiejętności analitycznych, przywódczych, interpersonalnych i strategicznych, w tym m.in. z zakresu zarządzania projektami i zarządzania zmianą, kadry zarządzającej organizacjami pozarządowymi.

Więcej informacji nt. kierunku można znaleźć na stronie kierunku.