Studia zagraniczne - dodatkowy nabór


Zapraszamy studentów do aplikowania o stypendia na studia zagraniczne programu Erasmus w ramach dodatkowego naboru na semestr letni 2013/14. W ofercie są również ostatnie stypendia pokrywające koszty pobytu za granicą w Norwegii i Islandii. Więcej informacji na stronie Biura Międzynarodowej Wymiany Studentów.