Stypendia na studia zagraniczne w Norwegii i Islandii

Biuro Programów i Współpracy Międzynarodowej zaprasza studentów do składania wniosków o wysokie stypendia na studia zagraniczne w Norwegii i Islandii w semestrze letnim 2013/14. Termin aplikowania mija 16 września br.


Stypendia są oferowane w ramach projektu typu "mobility" finansowanego przez Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy ze środków Mechanizmów Finansowych Norwegii oraz Krajów EOG. Studenci mogą uzyskać dofinansowanie pokrywające wszystkie podstawowe potrzeby związane ze studiowaniem za granicą przez jeden semestr.

Informacje dot. aplikowania i uczelni partnerskich oraz wniosek o stypendium są dostępne na stronie BPiWM. Zapraszamy!