Światowe Forum Miejskie (World Urban Forum, WUF11) z udziałem UE Katowice

Serdecznie zapraszamy na 11. sesję Światowego Forum Miejskiego (World Urban Forum, WUF11), która odbywa się dniach 26-30 czerwca 2022 r. w Katowicach. Przewodnie hasło Forum to "Zmieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości". W wydarzeniu biorą udział przedstawiciele Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Jesteśmy obecni w strefie Kandydata oraz w Strefie Nauki!

Światowe Forum Miejskie

Światowe Forum Miejskie (World Urban Forum) to prestiżowa międzynarodowa konferencja organizowana przez ONZ-Habitat w celu rozwoju obszarów miejskich i osiedli ludzkich. Jest to najważniejsze globalne wydarzenie dotyczące polityki, transformacji i rozwoju miast. Odbywa się co dwa lata i gości ponad 20 000 uczestników reprezentujących rządy, regiony, miasta, organizacje pozarządowe i instytucje finansowe. Ostatnia dziesiąta edycja miała miejsce w 2020 w Abu Zabi - stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Poprzednie dwa spotkania odbyły się w Kuala Lumpur w Malezji i Quito w Ekwadorze. W listopadzie 2018 r. Katowice zostały wybrane na polskiego kandydata na gospodarza konferencji zaplanowanej na 2022 r. 20 maja 2019 r. UN-Habitat ogłosiło, że Katowice będą gospodarzem jedenastej edycji.

Strefa Nauki

Strefa Nauki WUF-11 jest jedną z 11 stref tematycznych, poprzez które WUF komunikuje się z miastem goszczącym pozwalając mieszkańcom włączyć się w dyskusje a delegatom przyjrzeć się niezwykłej transformacji postindustrialnej Katowic. Wyjście WUF poza sale obrad plenarnych, wejście w przestrzeń miasta, daje szansę na nawiązanie nowych partnerstw, współpracy i pozostawienie przez WUF realnych zmian w Katowicach. Strefa nauki będzie obejmowała zróżnicowane podstrefy tematyczne, w tym strefę warsztatową, demonstracyjną, wykładową, rodzinną, przystanki naukowe, itd. Wszystkiemu będzie towarzyszyła odpowiednia oprawa dźwiękowa, ze sceną nad rzeką Rawą, mini koncerty i występy. 

W Strefie Nauki reprezentując Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, wystąpili:

 • 27 czerwca w godz. 18:00-19:30
  dr hab. Anna Adamus-Matuszyńska, prof. UE
  (Katedra Badań Rynkowych i MarketingowychUE Katowice) oraz mgr Piotr Dzik (ASP); warsztat: "Nowoczesny System Identyfikacji Wizualnej jako narzędzie komunikowania się miasta z otoczeniem".

Warsztat poświęcony był praktyce opracowywania, wdrażania i oceny systemów identyfikacji wizualnej (SIW) miast, na podstawie doświadczeń polskich i europejskich miast. Podczas warsztatu zaprezentowane zostały:

 • Trochę teorii – wprowadzenie do zagadnienia: czym jest marketing terytorialny, place branding, tożsamość wizualna oraz jakie jest znaczenie tej działalności w rozwoju miasta i jego mieszkańców (15 minut)
 • Prezentacja dobrych praktyk krajowych i zagranicznych w obszarze systemów identyfikacji wizualnej samorządów miejskich - omówienie poprzez formę konkursu dla uczestników
 • Specyfika miejsca (tożsamość miejsca) jako podstawa treści systemu identyfikacji wizualnej – gra w puzzle dla uczestników
 • Porady praktyczne – jak, u kogo, za ile można zamówić wykonanie SIW – studium przypadku

Omawiane podczas warsztatu case studies pochodzą w własnej praktyki badawczej i konsultingowej prowadzących warsztat.

 • 28 czerwca w godz. 17:50-18:50
  dr Adam Polko
  (Katedra Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej UE Katowice), dr hab. Małgorzata Czornik, prof. UE (Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych UE Katowice), dr Artur Ochojski (Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych UE Katowice); wykład: Miasto jako dobro wspólne.

Czym są miejskie dobra wspólne i co stanowiło inspirację do podjęcia badań nad miejskimi dobrami wspólnymi. Kim są "commonersi". Jak skutecznie współtworzyć i współużytkować miejskie dobra wspólne. Jak władze lokalne mogą wspierać rozwój miejskich dóbr wspólnych?

 • 28 czerwca 18:00-18:45
  mgr Klaudia Plac (Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych UE Katowice); wykład: "Po co klimatolog potrzebny jest w mieście".

Specyficzne zjawiska, które występują tylko w mieście: tropikalne noce, chłodniejsze weekendy, nagłe powodzie miejskie i miejska pustynia, zaburzony bilans energetyczny i wodny, ograniczone parowanie, silniejsze opady, częste i intensywne zmiany ciśnienia, klimat akustyczny, koncentracja pyłów pochodzenia naturalnego i antropogenicznego, cechy fizyczne i chemiczne materiałów używanych w mieście – to tylko wybrane czynniki warunkujące mikro- i mezoklimat w mieście. W jaki sposób dostosowywać urbanistykę do kryzysu klimatycznego i życia mieszkańców w różnych porach roku? Jakie błędy są popełniane i jakie dobre praktyki zgodne z wiedzą o klimacie są stosowane w miastach? Na jakie kwestie społeczność lokalna powinna zwracać uwagę i jak to komunikować? Jakie działania nisko- i bezkosztowe możemy wdrażać i dlaczego miejskim Climate Officerem powinien być klimatolog?

Dodatkowo: 

 • 27 czerwca Moderatorem sesji "Od miasta do Metropolii – czy proces metropolizacji ma granice?" w ramach Metrolab był dr Marcin Baron (Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych).

 • 30 czerwca dr hab. Adam Drobniak, prof. UE weźmie udział w sesji plenarnej "Voices of Cities" za którą odpowiada Miasto Katowice

Strefa Innowacji

W Strefie Innowacji poruszane są tematy związane z szeroko rozumianą innowacyjnością miejską, projektami impactowymi oraz rozwiązaniami z zakresu smart city. Strefa obejmuje szeroki zakres tematyczny, np. wykorzystania technologii sztucznej inteligencji i IoT, poprzez technologie w służbie innowacji społecznych. Główną osią spajającą wszystkie powyższe zagadnienia jest transformacja w różnych jej aspektach. 

30 czerwca w Strefie Innowacji (Scena w podcieniach Szkoły Muzycznej, ul. Teatralna) w panelu dyskusyjnym pt. "Smart City – czy innowacje mogą ułatwić życie mieszkańcom?" wystąpi dr hab. Jan Kozak, prof. UE, kierownik Katedry Uczenia Maszynowego.

Strefa Kandydata

Zapraszamy również do odwiedzenia stoiska Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Strefa Kandydata otwarta będzie 28 czerwca, w godzinach 10:00-18:00, na ulicy Chełkowskiego. Uczestnicy będą mogli:

 • poznać ofertę Uniwersytetu,
 • zagrać w Monopoly,
 • a także wziąć udział w quizach. 

Inne aktywności

 • Moderatorem panelu w ramach seminarium "Cyfrowa rzeczywistość przyszłości" - wydarzenia stowarzyszonego z WUF w Rzeszowie, 30 czerwca - będzie dr Marcin Baron (Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych).

 • Dr hab. Adam Drobniak, prof. UE przygotował artykuł na rzecz Ministerstwa Funduszy i Rozwoju Regionalnego odnoszący się do zagadnień rezyliencji miejskiej oraz wziął udział w filmie promującym to zagadnienie na WUF11. Dodatkowo profesor z tytułu rezyliencji z ramienia MFiPR uczestniczy w: analizie przebiegu dialogu "Building Resilience for Sustainable Urban Futures" oraz sesji "The city we need now"; a także pracy nad dokumentami podsumowującymi Forum, w szczególności w obszarze transformacji miast i regionów poprzemysłowych. 

 • Podczas WUF11 odbędzie się również prezentacja prac naszych studentów z Gospodarki Miejskiej i Nieruchomości realizowanych wspólnie ze studentami architektury Politechniki Śląskiej, które dotyczą konkursu "Czas na Szopienice' w ramach sesji Affordable Housing (opieka merytoryczna: dr hab. Adam Drobniak, prof. UE, mgr Klaudia Plac, dr hab. Michał Stangel, prof. UŚ).  

Rejestracja

Zapisy na wydarzenie oraz szczegółowe informacje nt. 11. sesji Światowego Forum Miejskiego na stronie: https://wuf11.katowice.eu/ 

PDF | 338 KB