Święto Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

11 stycznia 2021 roku społeczność Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach celebrowała swoje święto. Tegoroczne, ze względu na pandemię, odbyło się w formie zdalnej. Nie zabrakło jednak stałych fragmentów uroczystości: zgodnie z tradycją, uhonorowano doktorów i doktorów habilitowanych, a także nadano tytuły profesorów honorowych. W ramach wydarzenia premierowo zaprezentowany został nowy wirtualny spacer po uczelnianym kampusie.Transmisja uroczystości dostępna jest na kanale YouTube Uniwersytetu. 

W trakcie tegorocznego wydarzenia władze uczelni: JM Rektor prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju prof. dr hab. Maciej Nowak oraz Prorektor ds. Edukacji i Internacjonalizacji prof. dr hab. Sławomir Smyczek łączyli się z Auli CNTI z zaproszonymi gośćmi. Wydarzenie poprowadził Marek Kiczka - rzecznik prasowy.

Uroczyste obchody Święta Uczelni rozpoczęły się tradycyjnym "Gaudeamus Igitur" w wykonaniu Chóru Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz hymnu państwowego. Następnie JM Rektor prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak oficjalnie powitała wszystkich gości uczestniczących w transmisji online.

W wydarzeniu uczestniczyli zdalnie m.in. przedstawiciele duchowieństwa i wspólnot wyznaniowych, korpusu dyplomatycznego, administracji rządowej i władz samorządowych, rektorzy uczelni wyższych, przedstawiciele środowiska akademickiego, a także centralnych i regionalnych władz samorządowych, członkowie Rady Uczelni, przedstawiciele biznesu oraz instytucji otoczenia biznesu. Obecni online byli również profesorzy honorowi, promowani doktorzy i doktorzy habilitowani, a także absolwenci Uczelni. W wydarzeniu uczestniczyli także słuchacze Uniwersytetu Ekonomicznego Trzeciego Wieku i mali studenci z Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego.

Przemówienie JM Rektor 

JM Rektor prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak w swoim przemówieniu podkreślała, że w styczniu obchodzimy jedną z najważniejszych uroczystości dla naszej społeczności akademickiej - Święto Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 

11 stycznia to dzień, w którym wszyscy razem - studenci, doktoranci, nauczyciele akademiccy, pracownicy i absolwenci Uczelni oraz osoby związane z Uniwersytetem wspólnie świętują sukcesy. Jest to także dzień uhonorowania ogromnego wysiłku włożonego w przygotowanie rozpraw doktorskich oraz prowadzenie postępowań habilitacyjnych. Rozwój naukowy pracowników Uniwersytetu jest jednym z priorytetów naszej Uczelni. Wynika on z zadań postawionych uczelniom wyższym przez Ministerstwo, ale także ze Strategii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Jako Rektor uczynię wszystko, co w mojej mocy, aby doceniając Państwa wkład w rozwój nauki i Uniwersytetu, stworzyć naszym naukowcom możliwie najlepsze warunki do tego rozwoju. (...) Niech Święto Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach obchodzone 11 stycznia dla upamiętnienia rocznicy pierwszej inauguracji w 1937 r. będzie dla nas symbolem radości, dumy i poczucia wspólnoty, a także budowania tradycji i marki Uniwersytetu. 

List Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Na ręce Jej Magnificencji Rektor zostały skierowane liczne gratulacje i życzenia. List Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego skierowany do społeczności akademickiej z okazji obchodzonego Święta odczytał Prorektor ds. Nauki i Rozwoju prof. dr hab. Maciej Nowak. W liście Premier obok podziękowań i życzeń dla społeczności Uczelni zaznaczył:

Z podziwem obserwuję, jak na przestrzeni lat katowicka uczelnia nie ustaje w pracy pozwalającej ciągle lepiej odpowiadać na wyzwania, jakie stawia przed nowoczesnym uniwersytetem społeczny świat. Szczególne uznanie budzi zdolność bliskiej współpracy z biznesem, która umożliwia akademickiej wiedzy zderzyć się z praktyką i daje pasje studentom nie tylko do poszerzania horyzontów naukowych, ale również staje się trampoliną do karier zawodowej. Akademia była niegdyś skarbnica wiedzy dostępna dla nielicznych - dziś jest źródłem, z którego dobrodziejstw czerpać może cale społeczeństwo. Państwa uczelnia jest prawdziwym wzorem akademii otwartej na świat. 

Wystąpienia Rektorów

Następnie odbyły się wystąpienia Ich Magnificencji Rektorów:

  • Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Rektora Politechniki Śląskiej – prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Mężyka

oraz Członków Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych:

  • Przewodniczącego, Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniuprof. dr. hab. Macieja Żukowskiego,
  • Wiceprzewodniczącego, Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawiedr. hab. Piotra Wachowiaka, prof. SGH,
  • Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prof. dr. hab. Andrzeja Kalety,
  • Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowiedr. hab. Stanisława Mazura, prof. UEK.

Specjalne życzenia dla społeczności akademickiej przekazał też Dyrektor Caritas Polska ks. Maciej Iżycki. List gratulacyjny wystosował również nasz najstarszy Rektor Senior – Prof. dr hab. Jerzy Rokita, Rektor Uczelni w latach 1982-1990, Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. List odczytał Prorektor ds. Nauki i Rozwoju – prof. dr hab. Maciej Nowak.

Promocje doktorskie i habilitacje

Kolejnym punktem Święta Uczelni było wręczenie dyplomów doktorskich i habilitacyjnych. Tę część poprowadził Prorektor ds. Nauki i Rozwoju prof. dr hab. Maciej Nowak. 11 stycznia sukces naukowy świętowało 15 doktorów habilitowanych i 9 doktorów w dyscyplinach: Nauki o Zarządzaniu i Jakości oraz Ekonomia i Finanse. W trakcie tej części przedstawiciel promowanych doktorów, dr Ewelina Papaj-Wlisłocka złożyła ślubowanie. Pod koniec podziękowania w imieniu doktorów i doktorów habilitowanych złożyła dr hab. Julia Włodarczyk. Więcej informacji

Nadanie tytułu profesora honorowego

Święto Uczelni było także okazją do wręczenia dyplomów profesora honorowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Na mocy Uchwał Senatu z 2020 r. tytuł otrzymali: prof. dr hab. Ewa Kieżel, prof. dr hab. Zdenek Mikolas, prof. dr. hab. Zofia Mielecka-Kubień, dr hab. Andrzej Rączaszek, prof. UE, dr hab. Henryk Zawadzki, prof. UE. W imieniu zasłużonych profesorów honorowych wystąpiła prof. dr hab. Ewa Kieżel. Więcej informacji

Występ prof. Tadeusza Trzaskalika

Mimo zdalnej formy, Święto Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach uświetnił przygotowany na tę okazję krótki występ. Cykl 8 wariacji Ludwiga van Beethovena, którego temat zaczerpnięty został z opery Gretry’ego - "Ryszard Lwie Serce", zaprezentował profesor z naszego Uniwersytetu, Tadeusz Trzaskalik.

Przemówienia

Jednym z ostatnich punktów uroczystości były przemówienia: Przewodniczącej Parlamentu Studenckiego, Justyny Gołąbek oraz rzecznika prasowego Samorządu Doktorantów Marcina Tuszkiewicza

Premiera wirtualnego spaceru po kampusie UE Katowice

Pandemiczna rzeczywistość pozbawiła studentów, kandydatów i otoczenia biznesowego możliwości odwiedzenia naszego kampusu. Z tego powodu z inicjatywy Biura Strategii Internacjonalizacji przygotowany został nowy wirtualny spacer po Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, który jest doskonałą okazją do obejrzenia budynków, wnętrza sal wykładowych i terenu Uczelni bez konieczności wychodzenia z domu. Więcej informacji