Święto Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2018/2019

W piątek 11 stycznia 2019 roku – w 82. rocznicę wykładu, który zainaugurował działalność uczelni – społeczność Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach obchodziła swoje święto. Obchody rozpoczęły się tradycyjnym odśpiewaniem "Gaudeamus Igitur" oraz hymnu państwowego w noszącej imię założyciela i pierwszego rektora uczelni - dr. Józefa Lisaka - auli budynku A.


Uroczyste posiedzenie Senatu i Rad Wydziałów, powitaniem społeczności akademickiej i przybyłych gości oraz przemówieniem, otwarł rektor dr hab. Robert Tomanek, prof. UE. – "Lata 2017-2018, to czas poprawy pozycji naukowej i sytuacji ekonomicznej, a nade wszystko – wzrostu wartości marki uniwersytetu (…) Zasadniczym pytaniem na dziś i na ten rok jest to, w jaki sposób podejdziemy do szans wynikających z reformy nauki, która ma miejsce w Polsce (…) Stawiamy na doskonałość naukową i wysoką jakość dydaktyki" – zaczął. Przechodząc do celów i uwarunkowań zmian, kontynuował: – "Zmiany procesów i struktur chcemy przeprowadzić ewolucyjnie i bezpiecznie. Ich celem nie jest likwidacja czy ograniczanie oferty dydaktycznej - wręcz jej rozwój w wyniku adaptacji do zmian na rynku edukacyjnym; nie jest ograniczanie zatrudnienia - zakładam wzrost potencjału zwłaszcza w zakresie badawczym; nie jest rozdzielanie zespołów i przemieszczanie komórek organizacyjnych, a stabilizacja aktualnej struktury katedr - tak, abyśmy koncentrowali się na wydajnej pracy". Następnie rektor scharakteryzował krótko proponowane struktury pionowe i poziome, tworzące strukturę macierzową uczelni, będącą kompromisem pomiędzy potrzebą zmian i poczuciem bezpieczeństwa. – "Musimy zintegrować dydaktykę, skończyć z konkurencją wewnętrzną, ograniczyć powtórzenia treści, lepiej wykorzystać kwalifikacje nauczycieli w skali uczelni (…) Musimy maksymalnie wykorzystać posiadane procedury i potencjał kadrowy (…), pamiętać o tym co najważniejsze: o nauce i dydaktyce" – kończąc pokreślił rektor.

W kolejnym punkcie programu II wicewojewoda śląski Robert Magdziarz w asyście rektora wręczył odznaczenia państwowe, nadane przez prezydenta RP. Wręczono 8 Krzyży Zasługi (2 Złote, 6 Brązowych) oraz 18 Medali za Długoletnią Służbę (3 Złote, 3 Srebrne i 12 Brązowych). Wicewojewoda gratulując odznaczonym, życzył im jednocześnie wszystkiego dobrego na bieżący rok i następne lata. Następnie rektor przeszedł do uroczystego nadania tytułów honorowych profesorów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 11 pracownikom, którzy wnieśli ogromny wkład w rozwój uczelni. Więcej o nadanych odznaczeniach państwowych i tytułach profesorów honorowych

Dalej prof. Tomanek poprowadził uroczyste wręczenie 10 dyplomów habilitacyjnych i 17 dyplomów doktorskich. W imieniu promowanych przemówiła dr hab. Katarzyna Czernek, która wyraziła wdzięczność władzom uczelni, wydziałów, promotorom i recenzentom oraz pracownikom naukowo-dydaktycznym i administracyjnym za stworzenie możliwości oraz warunków do osiągnięcia kolejnych stopni awansów. Podziękowanie za wsparcie i dobre słowo skierowała także do rodzin i bliskich promowanych osób. – "Dołożymy wszelkich starań, by godnie reprezentować naszą uczelnię w kraju i za granicą (…)" – zadeklarowała. – „Dzisiejszy dzień jest także świętem nauki i życzyłabym nam wszystkim, abyśmy mogli tę naukę rozwijać poprzez wzajemną rozmowę, życzliwą, otwartą, przez wymianę wiedzy” – kontynuowała. Więcej o promocjach doktorskich i habilitacyjnych

O poprowadzenie dalszej części uroczystości rektor poprosił prof. dr. hab. Sławomira Smyczka, prorektora ds. edukacji i internacjonalizacji. – "Chcemy wspierać najzdolniejszych studentów i tym samym przyciągać w mury naszej uczelni najzdolniejszych kandydatów ze szkół średnich" – mówił prof. Smyczek. W ślad za tymi słowami rektor wręczył bony edukacyjne, jako specjalne stypendium o wartości 5000 zł każde, 3 najlepszym studentom 2. roku w ramach autorskiego projektu UE Katowice "Uniwersytet Talentów".

W ramach uroczystości wręczono także nagrodę główną XXI edycji konkursu StatSoft Polska, pod patronatem Polskiego Towarzystwo Statystycznego, na najlepszą pracę magisterską wykorzystującą zaawansowane narzędzia statystyki i analizy danych. Absolwentce Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, mgr Halinie Zimińskiej oraz jej promotorowi, prof. dr hab. Grażynie Trzpiot i dziekanowi Wydziału Informatyki i Komunikacji, prof. dr. hab. Jerzemu Gołuchowskiemu specjalne dyplomy wręczył Tomasz Syguła – przedstawiciel organizatora konkursu.

Po zakończeniu oficjalnej uroczystości, którą śpiewem uświetnił Chór UE Katowice pod dyrekcją Michała Brożka, goście poczęstowani zostali urodzinowym tortem.

Zobacz galerię zdjęć