Święto Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

W piątek 10 stycznia 2020 roku – w przeddzień 83. rocznicy wykładu, który zainaugurował działalność uczelni – społeczność Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach celebrowała swoje święto. Podczas uroczystości, zgodnie z tradycją, wręczono dyplomy doktorom i doktorom habilitowanym, a także odznaczenia państwowe - krzyż zasługi oraz medale za długoletnią służbę pracownikom Uniwersytetu. W tym roku po raz pierwszy doktorzy habilitowani oraz doktorzy odebrali dyplomy za prace w dwóch nowych dyscyplinach - dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu i Jakości oraz Dyscyplinie Ekonomia i Finanse. Podczas uroczystości uhonorowano łącznie aż 45 naukowców! Tegoroczne Święto Uczelni było też okazją do uroczystego odnowienia doktoratu prof. dr. hab. Andrzeja Klasika po 50 latach od nadania stopnia doktora.


83. Święto Uniwersytetu

Uroczyste obchody Święta Uczelni rozpoczęły się tradycyjnym "Gaudeamus Igitur" w wykonaniu Chóru Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz hymnu państwowego. Następnie JM Rektor dr hab. Robert Tomanek, prof. UE oficjalnie powitał wszystkich gości zgromadzonych w Auli im. dr. Józefa Liska – założyciela i pierwszego rektora Uniwersytetu.

W wydarzeniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele duchowieństwa i wspólnot wyznaniowych, korpusu dyplomatycznego, administracji rządowej i władz samorządowych, rektorzy uczelni wyższych, przedstawiciele środowiska akademickiego, a także centralnych i regionalnych władz samorządowych, członkowie Rady Uczelni, przedstawiciele biznesu i instytucji otoczenia biznesu oraz dyrektorzy szkół średnich ściśle współpracujący z Uczelnią. Swoja obecnością zaszczycili nas również profesorzy honorowi, promowani doktorzy i doktorzy habilitowani wraz z rodzinami, a także absolwenci Uczelni. W wydarzeniu uczestniczyli także słuchacze Uniwersytetu Ekonomicznego Trzeciego Wieku i mali studenci z Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego.

Odznaczenia państwowe 

Nadane przez Prezydenta RP odznaczenia i serdeczne gratulacje wraz JM Rektorem dr. hab. Robertem Tomankiem, prof. UE złożył Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek odczytując jednocześnie list Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego skierowany do społeczności akademickiej z okazji obchodzonego Święta. Tę część uroczystości prowadziła Dyrektor Biura Wojewody Śląskiego Magdalena Szewczuk-Szturc. W liście Premier obok podziękowań i życzeń dla społeczności Uczelni zaznaczył, że:

"Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach jest jedną z najstarszych uczelni na Górnym Śląsku. Od ponad ośmiu dekad pozostaje jednym z najważniejszych polskich ośrodków naukowych wyspecjalizowanych w zakresie nauk społeczno-ekonomicznych. Dzięki bliskiej współpracy z sektorem prywatnym oraz licznym projektom naukowo-dydaktycznym, realizowanym z krajowymi i zagranicznymi partnerami, Państwa uczelnia jest miejscem, w którym kultywuje się wiedzę i stwarza szanse na jej wykorzystanie w praktyce. Nie ulega wątpliwości, że to celna odpowiedź na wyzwania, jakie stawia przed nami przyszłość". 

Więcej informacji

Wręczenie dyplomów doktorskich i habilitacyjnych

Kolejnym punktem Święta Uczelni było wręczenie dyplomów doktorskich i habilitacyjnych. Tę część poprowadziła Prorektor ds. Nauki i Kadry Akademickiej dr hab. Barbara Kos, prof. UE. W pierwszej kolejności wręczone zostały dyplomy habilitacyjne w dyscyplinach: Ekonomia, Finanse oraz Nauki o Zarządzaniu, następnie już według nowych zasad, zgodnie z ustawą 2.0 – Ekonomia i Finanse.

Dyplomy w Dyscyplinie Ekonomia oraz Nauki o Zarządzaniu otrzymali również doktorzy, którzy w ubiegłym roku obronili rozprawę doktorską. Zgodnie z nowymi zasadami przyznawania tytułów naukowych dyplom w Dyscyplinie Ekonomii i Finansów oraz Dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu i Jakości otrzymało 22 naukowców. Pod koniec tej części podziękowania w imieniu doktorów i doktorów habilitowanych złożyła dr hab. Małgorzata KieżelWięcej informacji

Nadanie tytułu profesora honorowego

Święto Uczelni było także okazją do wręczenia dyplomów profesora honorowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Na mocy Uchwał Senatu z 2019 r. tytuł otrzymali: prof. dr hab. Halina Buk, prof. dr hab. Grażyna Gruszczyńska-Malec, prof. dr. hab. Jerzy Mika, prof. dr hab. Elżbieta Lorek oraz dr hab. inż. Alina Lipińska-Słota, prof. UE. Więcej informacji

Uroczyste odnowienie doktoratu prof. dr. hab. Andrzeja Klasika

W drugiej części Święta Uczelni odbyła się Uroczystość Odnowienia doktoratu prof. dr. hab. Andrzeja Klasika. Informację o doktoracie z 1969 roku oraz przebiegu postępowania w sprawie odnowienia doktoratu przedstawiła Prorektor ds. Nauki i Kadry Akademickiej dr hab. Barbara Kos, prof. UE. Laudację na cześć prof. Klasika wygłosił prof. dr hab. Florian Kuźnik podkreślając:

Profesor A. Klasik dał się poznać przede wszystkim jako naukowiec – badacz rozwijający twórczo swoją dyscyplinę wiedzy oraz jako ekspert – konsultant wchodzący w relacje z władzami publicznymi i zarządami różnych organizacji działającymi w przestrzeni regionalnej. (...) Profesor Andrzej Klasik jest twórcą katowickiej szkoły badań regionalnych i miejskich. W polskim środowisku regional science, które ma uznaną pozycję w nauce światowej, jest to miejsce wyróżniające. Wierzę, że dzieło życia Profesora przetrwa różne zawirowania dziejowe. Jestem przekonany, że jeszcze długo i na różne sposoby pokolenia badaczy regionalnych i miejskich będą się odwoływać do Jego dorobku, metod pracy twórczej i myśli wypowiadanych w koleżeńskich rozmowach. "Belferski ton" Pana Profesora oznajmiający, że trzeba podejmować wyzwania, a nie roztrząsać problemy, już dziś funkcjonuje w wielu środowiskach poza Uczelnią jako swoista reguła metodyczna. Dobrze się stało, że Nasza Uczelnia honoruje Go dziś ceremonią odnowienia doktoratu."

Z okazji uroczystego odnowienia przez Senat Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nadanej wysokiej godności doktora prof. Andrzejowi Klasikowi przygotowana została specjalna publikacja okolicznościowa. Więcej informacji

Uroczyste obchody wydarzenia zakończył tort oraz poczęstunek w holu przed Aulą.

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć z uroczystości

83. Święto Uniwersytetu
83. Święto Uniwersytetu
83. Święto Uniwersytetu
83. Święto Uniwersytetu
83. Święto Uniwersytetu
83. Święto Uniwersytetu
83. Święto Uniwersytetu
83. Święto Uniwersytetu
83. Święto Uniwersytetu