Szczyt Cyfrowy ONZ – IGF 2021 z udziałem UE Katowice

Między 6 a 10 grudnia w Katowicach odbyło się najważniejsze cyfrowe wydarzenie tego roku - IGF 2021, podczas którego Uczestnicy z całego świata dyskutowali o światowej przyszłości internetu. Partnerem wydarzenia był Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Nasze stoisko przez cały tydzień było dostępne dla odwiedzających, a wykładowcy brali udział w panelach dyskusyjnych i spotkaniach. Dodatkowo 6 grudnia br. odbyła się uroczystość podpisania porozumienia w sprawie utworzenia konsorcjum naukowo-badawczego pn. Śląskie Centrum Inżynierii Prawa, Technologii i Kompetencji Cyfrowych CYBER SCIENCE. Porozumienie z ramienia Uczelni podpisała JM Rektor prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak.

Internet Governance Forum

IGF to międzynarodowa inicjatywa ONZ, której celem jest inicjowanie i ułatwianie globalnej dyskusji o rozwoju Internetu. W wydarzeniu biorą udział głowy państw z całego świata i przedstawiciele biznesu, a także działacze organizacji pozarządowych i środowiska naukowego. W skład stałego Komitetu Programowego polskiej edycji wydarzenia wchodzą przedstawiciele m.in. Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Państwowego Instytutu Badawczego NASK, Centrum Cyfrowego, Instytutu Kościuszki oraz środowisk naukowych i prawniczych zajmujący się na co dzień problematyką cyfrową.

W szczycie wzięli udział: sekretarz generalny ONZ - António Guterres, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej - Margrethe Vestager, kilkudziesięciu ministrów cyfryzacji z różnych zakątków świata, przedstawiciele biznesu z różnych kontynentów, działacze organizacji pozarządowych i środowiska naukowego.

IGF to łącznie to ponad 300 różnych aktywności, a wśród nich warsztaty, otwarte fora dyskusyjne, sesje grupowe i sesje networkingowe. To także sesje wysokiego szczebla z udziałem przedstawicieli państw i organizacji międzynarodowych, a także sesja parlamentarna.

Hasłem tegorocznego Szczytu Cyfrowego odbywającego się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, było "Internet United", czyli otwarty, wolny i niepodzielony internet, w którym użytkownicy mogą cieszyć się swoimi prawami. 

UE Katowice na IGF

Z ramienia Uniwersytetu, w wydarzeniu wzięli udział również m.in. Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem dr hab. Robert Wolny, prof. UE; dr hab. Magdalena Jaciow, prof. UE; prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek; prof. zw. dr hab. Grażyna Trzpiot.

Pierwsze polskie interdyscyplinarne konsorcjum naukowo-badawcze

6 grudnia br. w ramach 16. Szczytu Cyfrowego ONZ – Internet Governance Forum 2021 odbyła się uroczystość podpisania porozumienia w sprawie utworzenia pierwszego polskiego interdyscyplinarnego konsorcjum naukowo-badawczego łączącego technologię, Legal Engineering oraz kompetencje cyfrowe pn. Śląskie Centrum Inżynierii Prawa, Technologii i Kompetencji Cyfrowych CYBER SCIENCE. Porozumienie z ramienia UE Katowice podpisała JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach prof. dr hab. inż. Celina M. OlszakWięcej informacji