Trwa rekrutacja na międzynarodowe dwudyplomowe studia w Nitrze


Do 13 września br. trwa rekrutacja na międzynarodowe dwudyplomowe studia realizowane przez Samodzielny Zakład Dziennikarstwa Ekonomicznego i Nowych Mediów naszej uczelni oraz Katedrę Komunikacji Medialnej i Reklamy w Uniwersytecie im. Konstantyna Filozofa w Nitrze na Słowacji.

Studenci kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna będą mieli możliwość studiowania równocześnie w dwóch uczelniach i na dwóch pokrewnych kierunkach studiów: Dziennikarstwie i komunikacji społecznej na UE w Katowicach oraz Komunikacji marketingowej na UKF w Nitrze.

Ta unikatowa forma kształcenia umożliwia zdobycie podwójnego dyplomu obu uczelni.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres mailowy: anna.losa-jonczyk@ue.katowice.pl do dnia 13 września br.

Do pierwszej edycji studiów będą zakwalifikowane osoby, które zostaną najwyżej ocenione przez międzynarodową komisję obydwu uniwersytetów. Ocena zostanie dokonana na podstawie przesłanych informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym.