UE Katowice członkiem Ogólnopolskiej Konferencji Szkół Doktorskich

12 maja 2023 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego Ogólnopolskiej Konferencji Szkół Doktorskich. Komitet został powołany w oparciu o porozumienie podpisane przez 28 Rektorów uczelni wyższych. W wydarzeniu uczestniczył dr hab. Artur Walasik, prof. UE, Dziekan Szkoły Doktorskiej.

Do zadań Ogólnopolskiej Konferencji Szkół Doktorskich należy m.in.:

 1. wzajemna współpraca i rozwój szkół doktorskich;
 2. wymiana informacji na temat realizowanych przedsięwzięć dotyczących kształcenia doktorantów;
 3. wzajemna promocja przedsięwzięć realizowanych przez Szkoły Doktorskie;
 4. realizowanie, wspólnych projektów, skierowanych do doktorantów;
 5. wspólne występowanie do właściwych jednostek celem otrzymania interpretacji oraz wykładni z zakresu regulacji prawnej dotyczącej kształcenia doktorantów i prowadzenia szkól doktorskich.

Rektorzy wskazali swoich reprezentantów, którzy utworzyli Komitet Sterujący. Pierwszym Przewodniczącym Komitetu została jednogłośnie wybrana dr hab. Ilona Świątek - Barylska, prof. UŁ - Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego.

Do Ogólnopolskiej Konferencji Szkół Doktorskich przystąpiły dotychczas: 

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 
 • Akademia Leona Koźmińskiego, 
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 
 • Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN,
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 
 • Politechnika Częstochowska, 
 • Politechnika Gdańska, 
 • Politechnika Poznańska, 
 • Politechnika Wrocławska, 
 • Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie, 
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 
 • Uniwersytet Gdański, 
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, 
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego,
 • Uniwersytet Łódzki, 
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 
 • Uniwersytet Morski w Gdyni, 
 • Uniwersytet Opolski, 
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 
 • Uniwersytet Szczeciński, 
 • Uniwersytet Zielonogórski, 
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Członkowie Porozumienia wyrażą nadzieję, że w niedługim czasie kolejne uczelnie dołączą do wspólnej inicjatywy.