UE Katowice na podium

Uniwersytet Ekonomicznym w Katowicach w 4. edycji rankingu uczelni ekonomicznych "Rzeczpospolitej" zajął 3. miejsce w kraju, awansując o jedną pozycję w stosunku do ubiegłego roku. Kapituła rankingu porównała wyniki uzyskane przez uczelnie w czterech kategoriach: jakości nauczania, umiędzynarodowienia, potencjału naukowego oraz karier absolwentów.

Na zdjęciu JM Rektor z wiceministrem nauki i szkolnictwa wyższego, dr hab. Sebastianem Skuzą, fot. "Rzeczpospolita"

 

Przedstawiciele laureatów rankingu: Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach odebrali w czwartek 12 grudnia w redakcji "Rzeczpospolitej" pamiątkowe dyplomy i wzięli udział w debacie o przyszłości edukacji ekonomicznej w Polsce.

W rankingu porównywano sześć uczelni mogących prowadzić pełne trójstopniowe studia ekonomiczne. Najważniejszą z miar rankingu była ta dotycząca karier absolwentów.

– "Awans w rankingu zawdzięczamy ciężkiej pracy, którą wykonujemy na rzecz wzrostu prestiżu studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Stale podwyższamy wymagania dla kandydatów i studentów, kładziemy szczególny nacisk na jakość kształcenia. Systematycznie podnosimy też wymagania wobec nauczycieli akademickich i rozwijamy ofertę kształcenia o zagadnienia praktyczne. Skupiamy się na pracy u podstaw, także w obszarze rozwoju współpracy z otoczeniem biznesowym" – mówi dr hab. Robert Tomanek, prof. UE, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Ranking bazuje na najbardziej wiarygodnych źródłach danych z POL-on, czyli Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce oraz z ogólnopolskiego Systemu monitorowania ekonomicznych losów absolwentów szkół wyższych (ELA).

Warto nadmienić, że z danych pochodzących z tegorocznej edycji badania ELA, zleconego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wynika, że w województwie śląskim, wśród wszystkich uczelni publicznych, to właśnie absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (studiów I i II stopnia łącznie) średnio najszybciej podejmują pierwszą pracę po uzyskaniu dyplomu (1,60 miesiąca), jak i pierwszą pracę na umowę o pracę po uzyskaniu dyplomu (2,12 miesiąca). Co warte podkreślenia, uczelnia poprawiła jeszcze swój wynik z ubiegłorocznej edycji badania – odpowiednio o 0,28 miesiąca i 0,34 miesiąca. Wśród pięciu publicznych uczelni ekonomicznych w Polsce Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach uplasował się pod tym względem na 2. miejscu (za Szkołą Główną Handlową w Warszawie, a przed: Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu, Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu). Warto także zauważyć, że aż 60% absolwentów UE Katowice studiów II stopnia podejmuje pierwszą pracę od razu po uzyskaniu dyplomu.

Partnerem merytorycznym rankingu uczelni ekonomicznych "Rzeczpospolitej" jest Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB). Nad jakością tegorocznego zestawienia czuwała kapituła z udziałem wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego, dr. hab. Sebastiana Skuzy.

Więcej o rankingu uczelni i studiów ekonomicznych "Rzeczpospolitej".