UE Katowice - tu jest bezpiecznie

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach od początku trwania pandemii podjął szereg działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa studentów i pracowników. Uczelnia wdrożyła profilaktykę zapewniającą ciągłość kształcenia w bezpiecznych warunkach. Dokładamy wszelkich starań, na bieżąco reagując na rozwój sytuacji pandemicznej, by zarówno rekrutacja na rok 2020/2021, jak i kształcenie w kolejnych semestrach przebiegało bezpieczne i na możliwie najwyższym poziomie.

Cały czas reagujemy na bieżące potrzeby i problemy wynikające z pandemii. Naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa przy jednoczesnym zachowaniu najwyższej jakości kształcenia. Zachęcamy do zadawania pytań oraz dzielenia się dobrymi praktykami w specjalnie przygotowanym formularzu i oczywiście apelujemy: #zostańwdomu

  • Działania podjęte przez uczelnię
  • Działania na rzecz społecznej odpowiedzialności
  • Działania na rzecz pracowników
  • Działania na rzecz studentów, słuchaczy i doktorantów