UE Katowice utworzy Centrum Doskonałości Naukowej finansowane przez NAWA

Uniwersytet otrzymał środki Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na realizację projektu pt. "International Centre of Research Excellence in Transition of COal REgions (ExCORE)", którego celem jest stworzenie warunków do sieciowania międzynarodowych zespołów badawczych i prowadzenia wspólnych badań naukowych w temacie zielonej transformacji regionów węglowych.

Główne działania realizowane w ramach projektu to:

  • utworzenie Międzynarodowego Centrum Doskonałości Naukowej
  • prowadzenie czterech zadań badawczych dotyczących zielonej transformacji,
  • organizacja warsztatów i sesji mentoringowych podnoszących kompetencje badawcze kadry akademickiej, 
  • wymiana kadry i studentów w związku z prowadzonymi badaniami, 
  • upowszechnienie wyników prowadzonych badań poprzez przygotowanie publikacji oraz organizację konferencji. 

ExCORE realizowany będzie w ramach programu "Partnerstwa Strategiczne" ogłoszonego przez NAWA, a uruchamiane Centrum Doskonałości Naukowej będzie modelowe dla kolejnych inicjatyw tego typu - wypełniających cele postawione w Planie Strategicznym Uczelni na lata 2021-2025.

Przedsięwzięcie zostało zainicjowane przez dr hab. Monikę Wieczorek-Kosmala, prof. UE, która jest kierownikiem projektu. Podstawowy zespół projektu ExCORE tworzą również: dr hab. Tomasz Ingram, prof. UE, dr Marcin Baron i dr Maria Kocot

Wsparcie zapewnia Biuro Internacjonalizacji

Inicjatywa realizowana jest w partnerstwie strategicznym z uczelniami zagranicznymi: University of Bari Aldo Moro (Włochy), University of Verona (Włochy), VBS-Technical University of Ostrava (Czechy) oraz Technical University of Kosice (Słowacja). Jako partner zewnętrzny, działania w projekcie jako wesprze również University of Essex (Wielka Brytania).

Czas trwania projektu: 1 lipca 2022 - 30 czerwca 2024.

Całkowita wartość projektu wynosi 544 450,21 zł i jest finansowana przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) w ramach programu "Partnerstwa Strategiczne".