UE Katowice wśród zwycięzców konkursu NAWA "Welcome to Poland"

Już w tym miesiącu Uczelnia rozpoczyna dwuletni projekt "System Przywilejów Absolwenta (SPA) UE Katowice", którego celem jest podniesienie poziomu umiędzynarodowienia Uniwersytetu.


Główne założenia projektu to zbudowanie długotrwałych relacji i podniesienie poziomu zaangażowania absolwentów zagranicznych we współpracę z uczelnią poprzez zwiększenie liczby kanałów interakcji i narzędzi komunikacji.

W ramach projektu przewidziano następujące działania:

  1. Opracowanie Systemu Budowania Relacji z Absolwentami Zagranicznymi.
  2. Uruchomienie akcji "Ambasador Zagraniczny" w ramach Systemu. Jej celem będzie współpraca z wybranymi absolwentami zagranicznymi w zakresie promocji uczelni za granicą.
  3. Dostosowanie i rozbudowa programu lojalnościowego (System Przywilejów Absolwenta – SPA) do potrzeb absolwentów zagranicznych, w tym opracowanie elektronicznej wersji karty absolwenta. 
  4. Podniesienie kompetencji pracowników Uczelni poprzez wymianę doświadczeń i poznanie dobrych praktyk w trakcie wizyty na uczelniach zagranicznych.
  5. Zorganizowanie I Zjazdu Absolwentów Zagranicznych, w celu pogłębienia relacji między absolwentami i uczelnią.

Spodziewane korzyści to:

  • zacieśnienie obustronnej relacji z absolwentami zagranicznymi;
  • wzrost liczby studentów zagranicznych – wynik działań marketingowych realizowanych przez Ambasadorów Zagranicznych;
  • wpływ na pozytywny wizerunek Polski, Śląska i UE Katowice za granicą.

Jednostką realizującą projekt jest Biuro Strategii Internacjonalizacji. 

Czas trwania projektu 1 czerwca 2021 - 31 maja 2023 r.

Wysokość dofinansowania otrzymanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) to 199 340,00 zł.