Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Członkiem Śląsko-Małopolskiej Doliny Wodorowej

W dniu 24 listopada podczas konferencji zorganizowanej przez katowicki oddział Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Willi Goldsteinów w Katowicach nastąpiło uroczyste wręczanie certyfikatów potwierdzających przyjęcie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach do Stowarzyszenia Śląsko-Małopolskiej Doliny Wodorowej. Certyfikat w imieniu Uniwersytetu odebrała dr inż. Kamila Bartuś – Dyrektor Centrum Badań i Rozwoju.

Stowarzyszenie Śląsko-Małopolskie Doliny Wodorowej ma na celu wspieranie rozwoju gospodarki wodorowej oraz dążenie do zbudowania gałęzi śląsko-małopolskiego przemysłu wodorowego, w tym opartego o produkcję wodoru w procesie elektrolizy z wykorzystaniem energii pozyskiwanej dzięki instalacji OZE, a także jego wykorzystanie w energetyce cieplnej, transporcie, infrastrukturze oraz przemyśle.

Stowarzyszenie będzie również prowadziło prace naukowo-badawcze, inwestycyjne i wdrożeniowe, ukierunkowane na zastosowanie wodoru jako zeroemisyjnego (lub niskoemisyjnego) paliwa w energetyce, w tym poprzez współspalanie wodoru z gazem.