Uroczyste zakończenie Uniwersytetu Ekonomicznego Trzeciego Wieku w roku akademickim 2021/2022

W dniu 9 czerwca 2022 r. o godz. 16:00 w auli A odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego 2021/2022 Uniwersytetu Ekonomicznego Trzeciego Wieku w Katowicach z udziałem Prorektora ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem, dra hab. Roberta Wolnego, który skierował słowo do słuchaczy za pośrednictwem transmisji internetowej.

Pierwszym punktem spotkania było podsumowanie działalności UETW w roku 2021/2022, które zaprezentowała Katarzyna Franke, Kierownik Centrum Kształcenia przez Całe Życie.

W roku akademickim ponad stu słuchaczy uczestniczyło w czwartkowych wykładach min. nt. postaw ekologicznych, konfliktów społecznych, badań konsumentów, ekonomii sportu, finansów oraz muzyki poważnej, jazzu i malarstwa. Wykłady prowadzili pracownicy uniwersytetu a także praktycy biznesu, muzykolodzy i miłośnicy sztuki. 

Sześćdziesięciu słuchaczy uczestniczyło w zorganizowanych przez CKpCŻ lektoratach językowych z języka angielskiego, niemieckiego, włoskiego i francuskiego na poziomach początkującym, średnim i zaawansowanym. 

Grupa miłośników języka i kultury francuskiej wzięła udział w wymianie międzynarodowej z seniorami z Cherbourgu, podczas 10 dniowego pobytu zwiedzili okolice Normandii, doskonalili umiejętności językowe oraz uczestniczyli w spotkaniu z władzami Cherbourga. W ramach nawiązanej współpracy po raz kolejny słuchacze zostali przyjęci przez francuskich seniorów w swoich domach. Kolejne międzynarodowe spotkanie słuchaczy UETW zaplanowano jesienią w Katowicach. 

W ramach nawiązanej współpracy z AZS Katowice seniorzy uczestniczyli w bezpłatnych zajęciach  sportowych tj. gimnastka ogólnorozwojowa, gimnastyka w wodzie oraz nauka i doskonalenie pływania a także kontynuowali naukę gry w bilarda i uczestniczyli w zajęciach tanecznych. 

Słuchacze uczestniczyli również w wydarzeniach kulturalnych tj. koncerty, wystawy, wyjścia do muzeum i wycieczkach po regionie. 

Po zakończeniu części oficjalnej spotkania odbyła się prezentacja zespołów muzycznych pod kierunkiem Konrada Bilskiego. Gościnnie zaprezentowały się "Będzińskie Muzy" oraz grupa muzyczna UTW Czeladź i Kopalni Kultury. Z ramienia UETW wystąpił zespół "Econovocale" pod kierunkiem i przy akompaniamencie gitary Małgorzaty Golińskiej. Na zakończenie występów artystycznych popis umiejętności wokalno-tanecznych zaprezentowała grupa uczestników zajęć sportowych z solowym występem wokalnym słuchacza.