Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Prof. Malayowi Ghoshowi

JM Rektor i Senat mają zaszczyt zaprosić na uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Profesorowi Malayowi Ghoshowi. Uroczystość będzie prowadzona w j. angielskim i odbędzie się w formie zdalnej 14 maja 2021 r. o godz. 15:00 czasu środkowoeuropejskiego letniego (GMT+2) [godz. 9:00 (czasu wschodnioamerykańskiego letniego (GMT-4)]. Wydarzenie będzie transmitowane za pośrednictwem: tv.ue.katowice.pl

 

Profesor Malay Ghosh urodził się 15 kwietnia 1944 r. w Kalkucie. W wieku 18 lat ukończył studia licencjackie, a w wieku 20 lat studia magisterskie w Calcutta University. W obu przypadkach były to studia z zakresu statystyki, wspierane stypendiami rządu stanu Bengal Zachodni i zakończone z wyróżnieniem. W wieku 25 lat obronił doktorat z zakresu statystyki na University of North Carolina.

Profesor był pracownikiem m.in. Presidency College w Kalkucie, IBM w Nowym Jorku i Kalkucie, University of North Carolina, Indian Statistical Institute, University of Florida, Bureau of the Census i Bureau of Labor Statistics, a także profesorem wizytującym w Bowling Green State University, University of Minnesota, Texas A & M University, Australian National University, National University of Singapore i University of Technology w Sydney. Obecnie jest zatrudniony na stanowisku distinguished professor w Katedrze Statystyki University of Florida.

Malay Ghosh był wielokrotnie nagradzany, w tym w ostatnich latach medalem Jerzego Spławy-Neymana przez Polskie Towarzystwo Statystyczne (2012 r.), Lifetime Achievement Award przez International Indian Statistical Association (2017 r.) oraz Small Area Estimation Award (2019 r.).

Profesor jest członkiem z wyboru wielu międzynarodowych organizacji (elected fellow of the American Statistical Association, elected fellow of the Institute of Mathematical Statistics, elected member of the International Statistical Institute i elected fellow of the International Society for Bayesian Analysis). Pełnił i pełni wiele funkcji w czasopismach o zasięgu światowym, w tym redaktora, redaktora działowego i członka rady redakcyjnej.

Profesor Malay Ghosh wypromował 60 doktorów, pełnił funkcję głównego wykonawcy w 30 grantach i wygłosił ponad 250 wykładów i referatów na zaproszenie, w tym był wielokrotnie gościem cyklicznej konferencji "Survey Sampling in Economic and Social Research", organizowanej przez Katedrę Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Jest współautorem dwóch monografii, współredaktorem jednej, a także autorem lub współautorem ponad 300 artykułów, w znakomitej większości publikowanych w najlepszych czasopismach z zakresu statystyki spośród czasopism znajdujących się na liście JCR, w tym m.in. wielokrotnie w "Annals of Statistics", "Journal of the American Statistical Association", "Journal of the Royal Statistical Society series B" i "American Statistician".

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją okolicznościową wydaną z okazji nadania tytułu doktora honoris causa Profesorowi Malayowi Ghoshowi.