Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa prof. Malayowi Ghoshowi

Informujemy, że 30 stycznia 2020 r. Senat Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach postanowił nadać tytuł doktora honoris causa naszej Uczelni prof. Malayowi Ghoshowi z University of Florida. Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa odbędzie się 14 maja 2020 r.


Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa

Doktorat honoris causa jest najwyższą godnością nadawaną przez Senat Uczelni, stanowi symboliczny akt przyjęcia do społeczności akademickiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Tytuł ten nadawany jest za wybitne osiągnięcia na polu nauki lub kultury oraz w innej działalności służącej dobru wspólnemu narodu lub ludzkości. Dotychczas tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nadano 13 osobom. Więcej informacji

Na mocy Uchwały nr 49/2019/2020 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dnia 30 stycznia 2020 roku, po zapoznaniu się z opinią promotora prof. dr. hab. Janusza Wywiała oraz recenzjami prof. Yvesa Bergera (University of Southampton) i prof. Ralfa Münnicha (University of Trier), Senat Uczelni postanowił nadać tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach prof. Malayowi Ghoshowi za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie teorii statystyki i jej zastosowań, aktywne popularyzowanie nauki oraz promowanie międzynarodowej współpracy naukowej z Uniwersytetem.

Profesor Malay Ghosh ur. w 1944 roku w Kalkucie (Calcutta) w Indiach, studia licencjackie i magisterskie o profilu statystycznym ukończył odpowiednio w 1962 i 1964 w Calcutta University. W tym czasie uzyskał stypendia: West Bengal Government Junior Scholarship, West Bengal Government Senior Scholarship, National Scholarship Certificate and Post Graduate Merit Scholarship. Zarówno pierwszy, jak i drugi stopień studiów ukończył jako złoty medalista: First Class First oraz Gold Medalist. Studia doktorskie w University of North Carolina at Chapel Hill (UNC) ukończył w 1969 z tytułem doktora w dziedzinie statystyki. Pracował jako asystent oraz adiunkt w katedrach statystyki lub biostatystyki, ale też jako matematyk oraz inżynier systemów w korporacji IBM. W latach 1971-1978 pracował jako profesor Indian Statistical Institute. Od 1974 był zatrudniony przez 8 lat jako profesor w Katedrze Statystyki w Iowa State University. W końcu od 1982 po dzień dzisiejszy pracuje w Katedrze Statystyki w University of Florida najpierw jako professor, a od 1998 jako distinguished professor po ukazaniu się w 1997 w renomowanych wydawnictwach dwóch monografii naukowych, których był współautorem. Ponadto odwiedzał jako profesor wizytujący 7 uniwersytetów na świecie (poza USA), a wśród nich National University of Singapore oraz University of Technology w Sydney. Obecnie prowadzi wykłady poświęcone następującym tematom: Zaawansowane wnioskowanie statystyczne (Advanced Statistical Inference), Teoria decyzji (Decision Theory), Teoria bayesowska (Bayesian Theory), Analiza wielowymiarowa (Multidimensional Analysis), Analiza sekwencyjna (Sequential Analysis) i Teoria niezawodności (Reliability Theory). 

Uroczystość nadania doktoratu honoris causa prof. Malayowi Ghoshowi odbędzie się 14 maja 2020 r. Z tej okazji wydana zostanie również specjalna publikacja pamiątkowa poświęcona Profesorowi.