Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa prof. Malayowi Ghoshowi

Informujemy, że 30 stycznia 2020 r. Senat Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach postanowił nadać tytuł doktora honoris causa naszej Uczelni prof. Malayowi Ghoshowi z University of Florida.


Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa

Doktorat honoris causa jest najwyższą godnością nadawaną przez Senat Uczelni, stanowi symboliczny akt przyjęcia do społeczności akademickiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Tytuł ten nadawany jest za wybitne osiągnięcia na polu nauki lub kultury oraz w innej działalności służącej dobru wspólnemu narodu lub ludzkości. Dotychczas tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nadano 13 osobom. Więcej informacji

Na mocy Uchwały nr 49/2019/2020 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dnia 30 stycznia 2020 roku, po zapoznaniu się z opinią promotora prof. dr. hab. Janusza Wywiała oraz recenzjami prof. Yvesa Bergera (University of Southampton) i prof. Ralfa Münnicha (University of Trier), Senat Uczelni postanowił nadać tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach prof. Malayowi Ghoshowi za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie teorii statystyki i jej zastosowań, aktywne popularyzowanie nauki oraz promowanie międzynarodowej współpracy naukowej z Uniwersytetem.

Profesor Malay Ghosh ur. w 1944 roku w Kalkucie (Calcutta) w Indiach, studia licencjackie i magisterskie o profilu statystycznym ukończył odpowiednio w 1962 i 1964 w Calcutta University. W tym czasie uzyskał stypendia: West Bengal Government Junior Scholarship, West Bengal Government Senior Scholarship, National Scholarship Certificate and Post Graduate Merit Scholarship. Zarówno pierwszy, jak i drugi stopień studiów ukończył jako złoty medalista: First Class First oraz Gold Medalist. Studia doktorskie w University of North Carolina at Chapel Hill (UNC) ukończył w 1969 z tytułem doktora w dziedzinie statystyki. Pracował jako asystent oraz adiunkt w katedrach statystyki lub biostatystyki, ale też jako matematyk oraz inżynier systemów w korporacji IBM. W latach 1971-1978 pracował jako profesor Indian Statistical Institute. Od 1974 był zatrudniony przez 8 lat jako profesor w Katedrze Statystyki w Iowa State University. W końcu od 1982 po dzień dzisiejszy pracuje w Katedrze Statystyki w University of Florida najpierw jako professor, a od 1998 jako distinguished professor po ukazaniu się w 1997 w renomowanych wydawnictwach dwóch monografii naukowych, których był współautorem. Ponadto odwiedzał jako profesor wizytujący 7 uniwersytetów na świecie (poza USA), a wśród nich National University of Singapore oraz University of Technology w Sydney. Obecnie prowadzi wykłady poświęcone następującym tematom: Zaawansowane wnioskowanie statystyczne (Advanced Statistical Inference), Teoria decyzji (Decision Theory), Teoria bayesowska (Bayesian Theory), Analiza wielowymiarowa (Multidimensional Analysis), Analiza sekwencyjna (Sequential Analysis) i Teoria niezawodności (Reliability Theory). 

Planowana uroczystość nadania doktoratu honoris causa prof. Malayowi Ghoshowi na dzień 14 maja 2020 r. została przełożona. O nowym termin wydarzenia poinformujemy za pośrednictwem strony internetowej Uczelni.