Utworzenie pierwszego polskiego interdyscyplinarnego konsorcjum naukowo-badawczego

6 grudnia br. w ramach 16. Szczytu Cyfrowego ONZ – Internet Governance Forum 2021 odbędzie się uroczystość podpisania porozumienia w sprawie utworzenia pierwszego polskiego interdyscyplinarnego konsorcjum naukowo-badawczego łączącego technologię, Legal Engineering oraz kompetencje cyfrowe pn. Śląskie Centrum Inżynierii Prawa, Technologii i Kompetencji Cyfrowych CYBER SCIENCE.

Internet Governance Forum 2021 odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach w dniach 6-10 grudnia br. Uczestnicy z całego świata dyskutować będą o światowej o przyszłości internetu. Hasło tegorocznego Szczytu Cyfrowego to Internet United, czyli otwarty, wolny i niepodzielony internet, w którym użytkownicy mogą cieszyć się swoimi prawami. 

W ramach 16. Szczytu Cyfrowego ONZ 6 grudnia 2021 roku o godz. 16.30 w sali nr 10 MCK odbędzie się podpisanie porozumienia w sprawie utworzenia pierwszego polskiego interdyscyplinarnego konsorcjum naukowo-badawczego łączącego technologię, Legal Engineering oraz kompetencje cyfrowe pn. Śląskie Centrum Inżynierii Prawa, Technologii i Kompetencji Cyfrowych CYBER SCIENCE.

Porozumienie podpiszą:

  • JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, prof. dr hab. Ryszard Koziołek
  • JM Rektor Politechniki Śląskiej, prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk
  • JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak
  • Dyrektor Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej, Wojciech Pawlak

Podczas uroczystości zostanie wygłoszony wykład dotyczący Projektu Europa Cyfrowa 2021-2027

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu!

Partnerem Międzynarodowego Szczytu Cyfrowego ONZ jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.