Weź udział w Szczycie Cyfrowym ONZ – IGF 2021

Między 6 a 10 grudnia w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbywa się najważniejsze cyfrowe wydarzenie tego roku - IGF 2021. Uczestnicy z całego świata mają szanse dyskutować o światowej o przyszłości internetu. Hasło tegorocznego Szczytu Cyfrowego to Internet United, czyli otwarty, wolny i niepodzielony internet, w którym użytkownicy mogą cieszyć się swoimi prawami. Partnerem wydarzenia jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Nasze stoisko można odwiedzać codziennie między 9:00 a 18:00.

 

Internet Governance Forum (IGF) to międzynarodowa inicjatywa ONZ, której celem jest inicjowanie i ułatwianie globalnej dyskusji o rozwoju Internetu. W wydarzeniu biorą udział głowy państw z całego świata i przedstawiciele biznesu, a także działacze organizacji pozarządowych i środowiska naukowego. W skład stałego Komitetu Programowego polskiej edycji wydarzenia wchodzą przedstawiciele m.in. Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Państwowego Instytutu Badawczego NASK, Centrum Cyfrowego, Instytutu Kościuszki oraz środowisk naukowych i prawniczych zajmujący się na co dzień problematyką cyfrową.

W szczycie biorą udział: sekretarz generalny ONZ - António Guterres, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej - Margrethe Vestager, kilkudziesięciu ministrów cyfryzacji z różnych zakątków świata, przedstawiciele biznesu z różnych kontynentów, działacze organizacji pozarządowych i środowiska naukowego.

Wybrane w tym roku przez ONZ ścieżki tematyczne dzielą się na dwie główne: 

  • integracja społeczno-gospodarcza i prawa człowieka; 
  • powszechny dostęp do sieci;  

oraz cztery przekrojowe: 

  • nowe regulacje; 
  • zrównoważony rozwój środowiskowy; 
  • otwarte ekosystemy zarządzania internetem; 
  • zaufanie, bezpieczeństwo i stabilność.

Program

IGF to łącznie to ponad 300 różnych aktywności, a wśród nich warsztaty, otwarte fora dyskusyjne, sesje grupowe i sesje networkingowe. To także sesje wysokiego szczebla z udziałem przedstawicieli państw i organizacji międzynarodowych, a także sesja parlamentarna.

W programie Szczytu Cyfrowego ONZ - IGF 2021 znajdują się też warsztaty zaproponowane przez osoby ze wszystkich stron świata. Swój pomysł mógł zgłosić każdy. ONZ wybrało 83 warsztaty, które odbędą się w trakcie tegorocznego IGF. Dotyczą m.in. ochrony dzieci w internecie, zrównoważonej konsumpcji w ramach e-commerce, cyfrowych praw i obowiązków, czy wolności słowa w internecie. Sprawdź pełną listę warsztatów.

Agenda jest na bieżąco aktualizowana – sprawdź.

Młodzieżowy Szczyt IGF (Youth IGF)

Tegoroczny Szczyt Cyfrowy to ważne wydarzeniem dla młodych ludzi z całego świata, którzy w znacznej mierze tworzą globalne środowisko internetowe. Dlatego jednym z wydarzeń towarzyszących IGF 2021 będzie Młodzieżowy Szczyt IGF (Youth IGF).

ONZ wybrało 83 warsztaty, które odbędą się w trakcie tegorocznego IGF. Dotyczą m.in. ochrony dzieci w internecie, zrównoważonej konsumpcji w ramach e-commerce, cyfrowych praw i obowiązków, czy wolności słowa w internecie. Pełna lista warsztatów jest dostępna na stronie.

Więcej informacji: www.gov.pl/web/igf2021 

Pierwsze polskie interdyscyplinarne konsorcjum naukowo-badawcze

6 grudnia br. w ramach 16. Szczytu Cyfrowego ONZ – Internet Governance Forum 2021 odbyła się uroczystość podpisania porozumienia w sprawie utworzenia pierwszego polskiego interdyscyplinarnego konsorcjum naukowo-badawczego łączącego technologię, Legal Engineering oraz kompetencje cyfrowe pn. Śląskie Centrum Inżynierii Prawa, Technologii i Kompetencji Cyfrowych CYBER SCIENCE.

Porozumienie z ramienia UE Katowice podpisała JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak.

Więcej informacji