Wizyta Międzynarodowej Komisji Akredytacyjnej

W dniach od 29 września do 2 października br. na naszej Uczelni gościliśmy Międzynarodową Komisję Akredytacyjną International Association for Management Development in Dynamic Societies (Europejskie Stowarzyszenie Rozwoju Zarządzania w Dynamicznych Społeczeństwach) CEEMAN. Była to pierwsza wizyta międzynarodowej komisji na naszej Uczelni.

Wizyta była częścią kolejnego etapu pozyskiwania akredytacji CEEMAN IQA. Na początku bieżącego roku instytucja akredytująca CEEMAN otrzymała obszerny raport samooceny tzw. SAR (Self-Assessment Report), opracowany we współpracy z Zespołem Ekspertów ds. Akredytacji Międzynarodowych przy wsparciu wielu pracowników i jednostek Uczelni.

Na jego podstawie Komisja zidentyfikowała grupy, z którymi chciała się spotkać podczas wizyty. Były to zarówno władze uczelni, pracownicy naukowi, jak i administracyjni, studenci, doktoranci, absolwenci, partnerzy z otoczenia biznesowego i instytucjonalnego itp. Akredytacja International Quality, świadcząca o profesjonalizmie instytucji edukacyjnych przyznawana jest przez International Association for Management Developmnet in Dynamic Societies. CEEMAN to założone w 1993 r. międzynarodowe stowarzyszenie na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego, którego celem jest promocja i podnoszenie jakości kształcenia, w szczególności w dziedzinie nauk ekonomicznych i zarządzania. Obecnie organizacja obejmuje swoim zasięgiem cały świat. W skład Komisji (Peer Review Team) wchodzą 4 osoby w tym obserwator ze strony CEEMAN:

  • Tatjana Volkova, CEEMAN, IQA expert and chair, Professor at BA School of Business and Finance, Riga, Łotwa - przewodnicząca
  • Sophia Opatska, Vice Rector for Academic Affairs at Ukrainian Catholic University, Ukraina
  • Hendrik Kriek, Director: Leadership Development Centre at Wits Business School, Słowenia
  • Sladana Milašinovič, project manager (CEEMAN), Słowenia- obserwator.

Więcej informacji: