Wręczenie aktów powołań Członkom Konwentu Uczelni


23 maja br. podczas uroczystego posiedzenia Senatu i Rad Wydziałów zostały wręczone akty powołań P.T. Członkom Konwentu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Organ ten tworzą znamienici przedstawiciele biznesu i administracji publicznej. Będą doradzać Rektorowi i Senatowi w kształtowaniu strategicznych kierunków rozwoju uczelni. Przede wszystkim skupią się na zagadnieniach nowoczesnego kształcenia uniwersyteckiego w zakresie szeroko rozumianych nauk ekonomicznych oraz na inspirowaniu i kreowaniu nowych projektów badawczych niezbędnych dla praktyki gospodarczej.

W skład konwentu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na kadencję 2012-2016 weszli:

 • Brunon Bartkiewicz, Dyrektor Generalny ING Direct

 • Krzysztof Brejdak, Wiceprezes Zarządu Kompanii Węglowej ds. Zarządzania i Rozwoju

 • Eugeniusz Budniok, Kanclerz Katowickiej Loży Business Centre Club

 • Michał Czarski, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego

 • dr Piotr Juda, Przewodniczący Rady Związków Banków Polskich, Prezes Toyota Bank Polska SA

 • Mariusz Kleszczewski, Wicemarszałek Województwa Śląskiego, Prezes Śląskiej Organizacji Turystycznej

 • dr Zygmunt Łukaszczyk, Wojewoda Śląski

 • Małgorzata Mańka-Szulik, Prezydent Miasta Zabrze

 • dr Jerzy Podsiadło, Prezes Zarządu Węglokoks Grupa Kapitałowa SA

 • Wiesław Rola, Przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiego Radia Katowice

 • Piotr Uszok, Prezydent Miasta Katowice

 • Piotr Wojaczek, Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA

 • dr inż. Piotr Wojtas, Dyrektor Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG

 • Ryszard Wojtkowski, Prezes Zarządu Resource Partners, Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Klub Przyjaciół Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

 • Grażyna Zielińska, Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych ING Banku Śląskiego SA Oddziału Regionalnego w Katowicach

 • Andrzej Żylak, Prezes Zarządu Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego