Wręczenie certyfikatu akredytacji CEEMAN IQA

W czwartek 24 września br. odbyła się oficjalna uroczystość, podczas której Przewodnicząca CEEMAN prof. Danica Purg wręczyła JM Rektor prof. dr hab. inż. Celinie M. Olszak certyfikat akredytacji. W związku z obecną sytuacją pandemiczną wydarzenie przeprowadzono w formie wideokonferencji.


W swoim przemówieniu JM Rektor podkreśliła, że otrzymanie tak prestiżowej akredytacji to wielki zaszczyt.

"Jest to pierwsza akredytacja międzynarodowa w historii naszej uczelni. Proces jej zdobywania okazał się dużym wyzwaniem, ale jednocześnie był inspirujący i integrujący dla naszej społeczności akademickiej: kadry naukowej, administracji, studentów, absolwentów, partnerów ze środowiska biznesowego i instytucjonalnego." – mówiła prof. Celina M. Olszak.

CEEMAN

Na zakończenie podziękowała całemu zespołowi CEEMAN IQA za ogromne wsparcie i wnikliwą analizę naszego raportu z samooceny i dodała, że jako nowo wybrany Rektor planuje wdrożenie zaleceń Komisji Akredytacyjnej, aby Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach stał się jeszcze lepszym miejscem do nauki i współpracy.

Uroczystość była częścią programu 28. dorocznej konferencji CEEMAN pt. "Pomysły i inspiracje do rozwoju nauki o zarządzaniu z dziedzin wykraczających poza nią" (Ideas and Inspiration for Management Development from Fields Beyond Management), która w tym roku odbywa się online. Naszą uczelnię reprezentowali m.in. JM Rektor prof. Celina M. Olszak oraz Prorektor ds. Edukacji i Internacjonalizacji Prof. Sławomir Smyczek, Prodziekan dr Krystyna Mitręga-Niestrój, oraz dr Marcin Baron, członek Zespołu Ekspertów ds. Akredytacji.  

Uniwersytet otrzymał prestiżową akredytację CEEMAN IQA (International Quality Accreditation) w lutym 2020 roku. Akredytacja jest przyznawana przez CEEMAN International Association for Management Development in Dynamic Societies wyróżniającym się uczelniom biznesowym. Szczegółowej ocenie podlega misja i wizja rozwoju instytucji edukacyjnej, strategia i jakość zarządzania, spójność oferty edukacyjnej z potrzebami rynku, relacje ze środowiskiem biznesu, oraz nowoczesność i innowacyjność metod nauczania. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach jest pierwszą uczelnią na Śląsku, która ją otrzymała. 

Dziękujemy wszystkim pracownikom, studentom, doktorantom, absolwentom i przyjaciołom za ogromne zaangażowanie i wsparcie w procesie pozyskiwania CEEMAN IQA.

Nasza Uczelnia uzyskała kwalifikacje (eligibility) i stara się obecnie o kolejne prestiżowe akredytacje: amerykańską AACSB dla całej Uczelni oraz EFMD dla kierunku International Business (drugi stopień).