Przejdź do menu Przejdź do treści

Wsparcie dla unijnej Platformy Sprawiedliwej Transformacji

W dniach 8-9 listopada w kilku miastach województwa śląskiego gościli przedstawiciele czeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Kraju Morawsko-Śląskiego (MSID) oraz miasta Karwina. Towarzyszył im reprezentant unijnej Platformy Sprawiedliwej Transformacji.

Celem wizyty było poznanie polskich dobrych praktyk i nawiązanie kontaktów, które goście zamierzają wykorzystać realizując "POHO 2030" - masterplan transformacji terenów pogórniczych na terenie Karwiny, Orłowej i Hawierzowa. Za przygotowanie programu i merytoryki spotkań odpowiadał dr Marcin Baron z Katedry Badań Strategicznych i Regionalnych, który został wybrany jako ekspert Platformy Sprawiedliwej Transformacji. 

Każdy z punktów na szlaku wizyty odpowiadał zamierzeniom inwestycyjnym wynikającym z koncepcji "POHO 2030", tj. wykorzystaniu dziedzictwa przemysłowego, kompleksowej rewitalizacji miast górniczych, tworzeniu oferty terenów inwestycyjnych oraz wspieraniu małej i średniej przedsiębiorczości. W miastach gospodarzami spotkań były władze lokalne i naczelnicy wydziałów odpowiadających za strategie rozwoju, a gościom towarzyszyły osoby zarządzające kluczowymi projektami.

W Jastrzębiu-Zdroju zespół odwiedził nowootwarte "Carbonarium" i zapoznał się z planami rozwoju Instytutu Dziedzictwa i Dialogu "Łaźnia Moszczenica". Omawiano także plany dotyczące terenów inwestycyjnych w mieście. 

W sąsiadujących Żorach goście odwiedzili Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną i jej akcelerator biznesowy "KSSENON" oraz zapoznali się z wdrażaną przez miasto koncepcją stworzenia centrum edukacyjnego i badawczego na terenach zlikwidowanej kopalni "Żory" i rewitalizacji Osiedla Gwarków.

Przedstawiciele Rudy Śląskiej przedstawili masterplan dotyczący zagospodarowania terenów po kopalni "Pokój" i jego powiązanie z realizowanym od kilku lat projektem ścieżki pieszo-rowerowej "Trakt Rudzki". Druga część spotkania dotyczyła projektu udostępnienia dla turystów i biznesu obiektu wielkiego pieca huty "Pokój". 

Z kolei w Dąbrowie Górniczej goście mieli okazję poznać plany dotyczące kontynuacji rewitalizacji terenu "Fabryki Pełnej Życia", a także zobaczyć nowoczesne rozwiązania z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej. W tym modernizację dworca kolejowego i rozbudowę dróg rowerowych, które zapewniają mieszkańcom Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii dostęp do terenów rekreacyjnych nad zbiornikami Pogoria - czyli zalanymi wyrobiskami piasku wydobywanego niegdyś na potrzeby zabezpieczenia kopalń. 

Goście odwiedzili także Gliwice, które zostały przedstawione jako studium przypadku miasta udanej transformacji gospodarczej. Między innymi zapoznali się z historią rozwoju terenów określanych jako "Nowe Gliwice" oraz koncepcją rozbudowy "Technoparku Gliwice", która (podobnie jak nowe projekty planowane do realizacji w Dąbrowie Górniczej, Rudzie Śląskiej, Żorach i Jastrzębiu-Zdroju), ma zostać sfinansowana ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca