Przejdź do menu Przejdź do treści

Wykład rektorski pt. "Piękno w prawie czy piękno prawa? Dylematy estetyki prawa" [relacja]

16 listopada br. w Auli CNTI miał miejsce wykład rektorski pt. "Piękno w prawie czy piękno prawa? Dylematy estetyki prawa". Prelegentem podczas wydarzenia był dr Dawid Kostecki, Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. W imieniu JM Rektor prof. dr hab. inż. Celiny M. Olszak, zgromadzonych uczestników powitał Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem dr hab. Robert Wolny, prof. UE.

Tytułowe zagadnienie operuje na pograniczu prawa i filozofii, dlatego dr Dawid Kostecki rozpoczął wstęp wykładu od teorii, czyli przedstawienia uczestnikom pojęć - prawo i piękno, które dla niego samego są przeciwstawne:

  • prawo - pojęcie specyficzne, autopojetyczne, konwencjonalne, sformalizowane;
  • piękno - metafizyczne, mgliste, czasem bezużyteczne.

Następnie przeszedł do kolejnego tematu - postulatów wobec prawa rozumianego jako lex (ustawa), które mówią, że prawo powinno być:

  • pewne (certa);
  • pisane (scripta);
  • ścisłe (stricta);
  • wcześniej ogłoszone (praevia);
  • piękne (pulchra).

Zaprezentował również m.in. wizję estetyki prawa w ujęciu Gustava Radbrucha, która brzmi:

Prawo może posługiwać się sztuką, a sztuka prawem. Podobnie jak wszystkie inne wytwory kultury prawo potrzebuje zmysłowego medium, które pozwala je wyartykułować: języka, gestu, togi, insygniów, symboliki, okazałej architektury. A zatem zmysłowe środki ekspresji prawa na równi z innymi tego rodzaju środkami podlegają ocenie estetycznej.

Wykład cieszył się dużym zainteresowaniem, co potwierdziła również aktywność studentów.

Dołącz do nas

Nasi partnerzy