Wykłady gościa Katedry Finansów


W tym tygodniu Gość Katedry Finansów - profesor Luisa Anderloni z Universita Degli Studi di Milano wygłosiła na naszej Uczelni dwa wykłady. Pierwszy z nich, który odbył się 25 września br. poświęcony był prezentacji wyników najnowszych badań z zakresu venture capital. Kolejny wykład - dotyczący problematyki sovereign wealth funds – został wygłoszony dzień później.

Prof. Luisa Anderloni jest jednym z czołowych światowych specjalistów w obszarze powiązań decyzji finansowych przedsiębiorstw i sytuacji na rynkach finansowych.