Wyniki rekrutacji na studia II stopnia stacjonarne


Kandydatów na studia drugiego stopnia stacjonarne zachęcamy do zapoznania się z wynikami rekrutacji, które zostały zamieszczone w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym.