Przejdź do menu Przejdź do treści

Z inicjatywy JM Rektor po raz pierwszy przyznano granty dla wyróżniających się młodych pracowników badawczo-dydaktycznych

24 lutego 2023 r. wyłoniono laureatów grantów dla wyróżniających się młodych pracowników badawczo-dydaktycznych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Spośród zgłoszonych 17 kandydatur granty otrzymają: mgr inż. Paulina Rutecka, mgr Jakub Kubiczek, dr Maria Kocot oraz dr Kajetan Suchecki. Granty te zostały przyznane po raz pierwszy, z inicjatywy JM Rektor naszego Uniwersytetu prof. dr hab. inż. Celiny M. Olszak.

Grant może być przyznany pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę na stanowisku asystenta lub adiunkta dla którego Uniwersytet jest podstawowym miejscem pracy, słuchaczowi Szkoły Doktorskiej, który jest zatrudniony w Uniwersytecie w niepełnym wymiarze czasu pracy. 

Grantobiorcy są wyłaniani w oparciu o wnioski przygotowane przez kierowników katedr i oceniane przez komisje powołaną Zarządzeniem Rektora nr 148/22 w składzie:

 1. Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Kadry Akademickiej,
 2. Dziekan Szkoły Doktorskiej,
 3. Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Nauki,
 4. Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Edukacji,
 5. Przewodniczący Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,
 6. Dyrektor Biura Rozwoju Kadr – w charakterze sekretarza Komisji.

W ocenie wniosków brane są pod uwagę następujące kryteria:

 • aktywność publikacyjna, obejmująca artykuły naukowe, materiały konferencyjne, monografie naukowe afiliowane w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach,
 • aktywny udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych (wygłoszenie referatu lub przedstawienie postera).

Tegoroczni laureaci zostali wyłonieni 24 lutego podczas posiedzenia Komisji powołanej w celu oceny kandydatów do przyznania grantów dla wyróżniających się młodych pracowników badawczo-dydaktycznych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. 

W tym roku zgłoszonych zostało 17 kandydatur. Po przeprowadzonej dyskusji Komisja jednogłośnie zarekomendowała JM Rektor przyznanie grantów następującym osobom:

 • mgr inż. Paulina Rutecka, Katedra Informatyki,
 • mgr Jakub Kubiczek, Katedra Analiz Gospodarczych i Finansowych,
 • dr Maria Kocot, Katedra Informatyki Ekonomicznej,
 • dr Kajetan Suchecki, Katedra Rynku i Konsumpcji.

Serdecznie gratulujemy!

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3