Z ogromnym żalem zawiadamiamy o śmierci Śp. Prof. dr hab. Krystyny Znanieckiej


Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp.

Prof. dr hab. Krystyny Znanieckiej

 

Profesor nauk ekonomicznych,
Profesor honorowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 
Profesor nadzwyczajnej Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej /1995–1996/, 
Rektor Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Katowicach /1996–2003/

Absolwentki Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Katowicach - rocznik 1965,
od lat studiów nierozerwalnie związanej ze swoją Almae Matris, której poświęcała talenty dydaktyczne,
badawcze i organizacyjne, pełniąc liczne funkcje między innymi: 
kierownika Zakładu Finansów w Instytucie Planowania i Finansowania Gospodarki Narodowej /1980–1984/,
kierownika Zakładu Finansów Publicznych w Katedrze Finansów na Wydziale Ekonomii /1992–1996/, 
kierownika Zakładu Ubezpieczeń Gospodarczych /2009–2010/,
kierownika Katedry Finansów na Wydziale Ekonomii /1994–2002/,
a następnie na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń /2002-2011/, 
 kierownika Studiów Podyplomowych „Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw” 

Członkini: Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Wiceprezes Zarządu Oddziału PTE Katowice /1993–2005/, Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej Forum,
Współzałożycielki Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości 

Autorki wielu publikacji z zakresu finansów i ubezpieczeń,
za wybitne osiągnięcia na polu edukacji, nauki, gospodarki i działalności społecznej, odznaczonej:
Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej,
Medalem Złotym za Długoletnią Służbę, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,

Zachowujemy wdzięczną pamięć o Pani Profesor
zawsze żywą w sercach, umysłach oraz dokonaniach Jej Wychowanków, Studentów i Współpracowników,
dla których pozostanie wzorem nauczyciela akademickiego i naukowca

 

Rodzinie i Najbliższym
Wyrazy szczerego współczucia

składają

Rektor i Senat
Rada Uczelni
Rektorzy Seniorzy

wraz z całą Społecznością Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

 

***

Pogrzeb odbędzie się w sobotę 24 lipca 2021 roku. Msza Święta Żałobna rozpocznie się o godzinie 9.00 w Kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP i Świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Mysłowicach przy ul. Cegielnianej 7a. Ceremonia pogrzebu zakończy się na starym cmentarzu w Mysłowicach, przy ul. Oświęcimskiej 4.