Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Śp. Krystyny Brachaczek

Z wielkim żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 

Śp.

Krystyny Brachaczek

 

Emerytowanej starszej strażnik ochrony mienia naszej Uczelni w latach 2001-2013

W naszej pamięci pozostanie, serdeczność Pani Krystyny, którą darzyła każdego, kto przekroczył próg rektoratu oraz Jej życzliwość i pogoda ducha

Rodzinie, 
Najbliższym i Przyjaciołom

składamy wyrazy głębokiego współczucia

 

Rektor
wraz ze Społecznością Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach