Z żalem zawiadamiamy o śmierci Śp. prof. Czesława Głombika

 

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp.

prof. dra hab.
Czesława Głombika

Wybitnego polskiego Filozofa,

Profesora nauk humanistycznych,

emerytowanego Profesora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,
Nauczyciela akademickiego naszej Uczelni /1966-2006/,
Kierownika Zakładu Filozofii i Socjologii na Wydziale Przemysłu /1966-1971/,

Autora ważnych dla rozwoju nauki publikacji z zakresu historii filozofii,

Profesora Uniwersytetu Śląskiego,
Twórcy Instytutu Filozofii, pełniącego obowiązki rektora i prorektora tejże Uczelni,

Profesora Katedry Humanistycznych Podstaw Kultury Fizycznej
Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach,

Doktora honoris causa Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu

Członka Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Polskiego Towarzystwa Filozoficznego
-Współzałożyciela Oddziału Katowickiego PTF

Za zasługi położone w służbie Rzeczypospolitej  oraz wybitne osiągnięcia
w działalności naukowej odznaczonego między innymi: Złotym Krzyżem Zasługi,
Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Medalem Honorowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej.

Profesor pozostanie wielkim autorytetem naukowym i moralnym,
kształtującym horyzonty myślowe kolejnych pokoleń ekonomistów.

 W naszej pamięci zachowamy
Filozofa wśród Ekonomistów
profesorskie nauczanie, przyjaźń i życzliwość
- z dumą zaliczając się do Jego uczniów

Małżonce Śp. Profesora z Rodziną
składamy wyrazy najgłębszego współczucia

Rektor i Senat

Rada Uczelni,

Rektorzy Seniorzy,

oraz pogrążona w żałobie Społeczność

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

 

 ***

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 24 maja 2022 o godz. 12.00
na Katowickim Cmentarzu Komunalnym przy ul. Murckowskiej 9.