Żałobne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach [relacja]

Społeczność Uczelni z ogromnym żalem przyjęła wiadomość o śmierci śp. prof. dra hab. Krzysztofa Zadory, Rektora Seniora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Aby uczcić pamięć Pana Profesora, 19 listopada br. w Auli CNTI odbyło się otwarte posiedzenie Senatu poświęcone pamięci Rektora Seniora prof. dra. hab. Krzysztofa Zadory. W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele rodziny prof. Krzysztofa Zadory oraz członkowie społeczności akademickiej Uczelni.


JM Rektor prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak wspominając Rektora Seniora w swoim przemówieniu podkreślała, że z ogromnym wzruszeniem i zaszczytem społeczność Uniwersytetu składa hołd Śp. prof. Krzysztofowi Zadorze

Środowisko akademickie ubolewa po śmierci naszego Rektora Seniora i profesora honorowego. Człowieka wielkiej charyzmy, budzącego powszechny szacunek i sympatię, życzliwego współpracownikom i serdecznego przyjaciela studentów. Autora wielu publikacji naukowych z zakresu ekonometrii i rachunkowości. (...) Podziwialiśmy Jego inteligencję, pracowitość oraz dynamizm działania połączony z umiejętnością podejmowania szybkich i trafnych decyzji. (...) Pan Profesor pozostanie we wdzięcznej pamięci całej naszej społeczności, nie tylko ze względu na zasługi zawodowe, lecz także przede wszystkim za wierność wartościom akademickim, które będą przekazywane przyszłym pokoleniom". 

Następnie Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Kadry Akademickiej prof. dr hab. Maciej Nowak odczytał nadesłane listy kondolencyjne, które złożono na ręce prof. dr hab. Haliny Zadory.

Podczas żałobnego posiedzenia Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach głos zabrali także Rektor Senior prof. dr. hab. Florian Kuźnik, Dziekan Wydziału Finansów dr hab. Andrzej Piosik, prof. UE oraz prof. dr hab. Halina Zadora.

W czasie posiedzenia wystąpił Chór Uczelni, który wykonał utwory: "An irish blessing" oraz "Hosanna".