Przejdź do menu Przejdź do treści

Zapraszamy na ósme kolokwium noblowskie

Ósme kolokwium noblowskie pt. "Ekonomia w szklanej pułapce racjonalności. Daniela Kahnemana drogi ewakuacji" odbędzie się 15 grudnia 2021 r. o godz. 15:15 przy wykorzystaniu platformy GoogleMeet. Prelegentem będzie mgr Ewa Ogłozińska, doktorantka w Katedrze Rachunkowości

Ekonomia w szklanej pułapce racjonalności. Daniela Kahnemana drogi ewakuacji. 

W 2019 r. upłynęło pół wieku od uhonorowania Ragnara Frischa oraz Jana Tinbergena pierwszymi w historii Nagrodami Banku Szwecji w dziedzinie ekonomii im. Alfreda Nobla. W 2018 r. Kierownik Katedry Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych dr hab. Artur Walasik, prof. UE zainicjował cykl kolokwiów naukowych poświęconych dyskusji nad wpływem dorobku laureatów Nagrody Nobla na podejmowane w Uniwersytecie badania naukowe, w szczególności na przygotowywane dysertacje doktorskie. Od 2018 r. odbyło się siedem kolokwiów noblowskich, poświęconych dyskusji nad dorobkiem Paula Krugmana, Elinor Ostrom, Eugena Famy, Herberta Simona, Douglassa Northa, Michaela Spence’a oraz Abhijita Banerjee, Esther Duflo i Michaela Kremera. Przedmiotem kolejnego, ósmego kolokwium organizowanego wspólnie z Katedrą Rachunkowości jest dorobek Daniela Kahnemana. Prelegentem będzie mgr Ewa Ogłozińska, doktorantka w Katedrze Rachunkowości.

W 2002 roku Nagroda Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii została wręczona dwóm naukowcom. Byli to Daniel Kahneman i Vernon L. Smith. Daniel Kahneman nagrodę otrzymał za wykorzystanie badań psychologicznych w ekonomii, a zwłaszcza dotyczących osądów ludzi i podejmowania decyzji w warunkach niepewności. Daniel Kahneman twierdził, że ludzie są nieskończenie skomplikowani i interesujący. Intensywnie współpracował z Amosem Tverskyim, który specjalizował się w psychologii matematycznej, czyli szukał formalnych modeli charakteryzujących ludzkie zachowanie. We wspólnym artykule "Judgement Under Uncertanity: Heuristics and Biases" podważyli, jak Kahnem sam stwierdził, dwa podstawowe założenia jakimi w latach siedemdziesiątych dwudziestego wieku kierowali się socjologowie i ekonomiści. Można powiedzieć, że dotychczasowe paradygmaty zakładające, że ludzie na ogół działają racjonalnie, a ich myślenie jest najczęściej prawidłowe, natomiast za odchylenia od racjonalności  w większości odpowiadają takie emocje jak strach, sympatia czy nienawiść, przestały być dominujące. Udowodnili istnienie błędów systemowych w myśleniu normalnych ludzi i wskazali, że ich przyczyną nie są emocje, lecz wynikają one z samej konstrukcji mechanizmów poznawczych. W trakcie kolokwium zostaną omówione mechanizmy funkcjonowania ludzkiego umysłu oraz przykładowe błędy systemowe w myśleniu.

Ósme kolokwium noblowskie pt. "Ekonomia w szklanej pułapce racjonalności. Daniela Kahnemana drogi ewakuacji" odbędzie się 15 grudnia 2021 r. o godz. 15:15 przy wykorzystaniu platformy GoogleMeet (link: https://meet.google.com/aui-kuwm-pdf).

Szczegóły dotyczące spotkania dostępne są również pod adresem www.ue.katowice.pl/kolokwium-noblowskie.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3