Zapraszamy na webinarium o "bezpieczeństwie w biznesie"

Kurator kierunku "Bezpieczeństwo w biznesie" / "Bezpieczeństwo w wewnętrzne" na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach dr hab. Izabella Steinerowska-Streb, prof. UE zaprasza na webinarium "Bezpieczeństwo w biznesie".


Obrazek przedstawia kobietę przy laptopie

Celem seminarium jest przedstawienie różnych aspektów bezpieczeństwa w biznesie z perspektywy teoretycznej i praktycznej oraz dyskusja nad zagadnieniami dotyczącymi tej problematyki. Prezentowana tematyka jest przedmiotem zajęć oferowanych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na kierunku studiów "Bezpieczeństwo w biznesie"/ "Bezpieczeństwo wewnętrzne".

Podczas seminarium praktycy będą prezentować zagadnienia związane z bezpieczeństwem danych, bezpieczeństwem w transporcie, bezpieczeństwem imprez masowych oraz z ograniczeniami w stanach nadzwyczajnych i nienadzwyczajnych

Prelegentami będą eksperci z ING Banku Śląskiego, Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku, Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Transgranicznym w WSB, oraz Ośrodka Koordynacji WPR w Katowicach. Intencją organizatorów jest podniesienie świadomości o realnych zagrożeniach występujących w biznesie i konieczności zarzadzania bezpieczeństwem firmą. Tym samym chcemy zachęcić kandydatów na studia, studentów oraz przedsiębiorców do zgłębiania tej problematyki.

Termin webinarium: 20 maja 2021 r. w godz. 17:00-18:30 platforma Meet: https://meet.google.com/ohm-kbyo-pno

UWAGA: webinarium jest bezpłatne, a rejestracja na spotkanie nie jest konieczna.

Dodatkowe informacje dostępne u dra Adama Polko - menadżera kierunku „Bezpieczeństwo w biznesie”/ "Bezpieczeństwo w wewnętrzne", e-mail: adam.polko@ue.katowice.pl

Harmonogram w załączniku.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w webinarium!