Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej


Trwa rekrutacja na kolejną, piątą już edycję studiów podyplomowych "Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej".

Kolejna edycja to:

  • jeszcze bardziej nowoczesny program, w ramach którego proponowane są zajęcia z uznanymi w środowisku kultury, sztuki i turystyki wykładowcami akademickimi i praktykami;
  • zwiększona ilość zajęć praktycznych i warsztatów;
  • program wzbogacony o moduł "Trening kompetencji psychologicznych i społecznych menedżera kultury i turystyki kulturowej – sztuka komunikacji i mediacji";
  • możliwość korzystania z internetowej platformy edukacyjnej;

Ponadto uczestnicy studiów podyplomowych "Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej" objęci są programem wsparcia kariery Absolwentów studiów podyplomowych. Program jest realizowany we współpracy z partnerem - Akademickim Centrum Kariery Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (www.ack.ue.katowice.pl). W ramach programu uczestnikom studiów podyplomowych oferowane są bezpłatnie:

  • aktualne oferty pracy, możliwość rejestracji w bazie osób poszukujących pracy,
  • przygotowywanie do procesów rekrutacji i selekcji,
  • informacje na temat rynku pracy (imprezy, katalogi),
  • warsztaty i szkolenia, dotyczące kariery i rynku pracy;

W opinii uczestników poprzednich edycji ważnym atutem studiów podyplomowych "Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej" jest fakt, że stanowią one doskonałe forum wymiany praktycznych doświadczeń między uczestnikami i wykładowcami, tak w okresie trwania studiów, jak i po jego zakończeniu.

Informacje o studiach, sprawy organizacyjne:

Kolegium Zarządzania UE Katowice
40-287 Katowice
ul. Pułaskiego 25, pok. 203
Budynek P
tel. (32) 257 7101 fax: (32) 257 7394
e-mail: kz@ue.katowice.pl