Przejdź do menu Przejdź do treści

Zgłoszenia do konkursu "Marka-Śląskie"

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach zaprasza do zgłaszania Kandydatów do nagrody "Marka-Śląskie". W skład kapituły konkursu w kadencji 2022-2026 została powołana JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak.

O konkursie

Konkurs organizowany z inicjatywy Regionalnej Izby Gospodarczej ma na celu promocję województwa śląskiego, przedsiębiorców oraz osób z województwa. Uhonorowana może zostać każda osoba czy instytucja, która swoją działalnością i postępowaniem kreuje dobry wizerunek województwa śląskiego, cieszy się uznaniem i szczególną opinią oraz jest ambasadorem województwa w Polsce i na świecie.

Nagrody

Nagroda "Marka-Śląskie" jest podziękowaniem za aktywne, przedsiębiorcze oraz odpowiedzialne społecznie postępowanie, które przyczynia się do tworzenia rozpoznawalnej Marki Śląskie. Wpływa to na większą atrakcyjność inwestycyjną, konkurencyjność oraz nowe perspektywy rozwoju naszego regionu.

Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach:

 • Gospodarka;
 • Nauka;
 • Kultura;
 • Sport;
 • Turystyka i rekreacja;
 • Produkt;
 • Usługa;
 • Zdrowie;
 • Organizacje pozarządowe;
 • Dziedzictwo kulturowe regionu;
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu;
 • Media;
 • Osobowość Roku;

Zgłoszenia

Kandydatów do nagrody "Marka-Śląskie" mogą zgłaszać jednostki samorządu terytorialnego, samorządy zawodowe, gospodarcze, wyższe uczelnie, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe pożytku publicznego, fundacje oraz redakcje prasy, radia i telewizji. Zainteresowane konkursem podmioty mają również prawo same zgłosić swoją kandydaturę (oprócz kategorii Osobowość Roku). Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.

Wnioski

Wnioski o przyznanie nagrody "Marka-Śląskie" i wymagane załączniki, podpisane przez reprezentantów wnioskującego, należy przesłać do 30 czerwca 2023 roku wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: markaslaskie@riph.com.pl, w ramach wyjątku można składać pocztą tradycyjną na pendrive na adres Biura Kapituły Konkursu: Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 36, 44-100 Gliwice.

Więcej 

Szczegółowe informacje pod tel.: 32 231 99 79, email: markaslaskie@riph.com.pl oraz na stronie internetowej: www.riph.com.pl.

Dołącz do nas

Nasi partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3