Zjazd Krajowy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego z udziałem UE w Katowicach

18 października w Warszawie odbył się XXII Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Krajowy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.


Zjazd Krajowy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego z udziałem UE w Katowicach

Podczas Zjazdu dokonano wyboru Prezesa Zarządu Krajowego, którym został prof. dr hab. Marian Gorynia. W wydarzeniu uczestniczyli Prezes Zarządu oraz Delegaci PTE w Katowicach:

 1. Dr Jerzy Podsiadło - Prezes Zarządu PTE w Katowicach,
 2. Dr Beata Barszczowska - Członek Zarządu PTE w Katowicach,
 3. Mgr Barbara Cyganik - Członek Zarządu PTE w Katowicach,
 4. Mgr Mariusz Glenszczyk - Delegat i Członek PTE w Katowicach, Prezes TiM S.A. -Partnera Głównego PTE w Katowicach,
 5. Prof. dr hab. Paweł Kosiń - Członek Zarządu PTE w Katowicach,
 6. Dr Ewa Popławska - Członek Zarządu PTE w Katowicach,
 7. Dr Anna Sobczyk-Kolbuch, prof. GWSH - Członek Komisji Rewizyjnej PTE w Katowicach,
 8. Mgr Adam Sztukowski - Dyrektor Biura Zarządu PTE w Katowicach.

Do poszczególnych organów PTE oddelegowani zostali (przy jednoznacznym wyniku wyborów):

 1. Zarząd Krajowy PTE: dr Jerzy Podsiadło (automatycznie jako Prezes Oddziału Katowice, a także wybrany do Prezydium Zarządu Krajowego w trakcie ukonstytuowania ZK PTE) oraz w wyniku wyborów tajnych: prof. dr hab. Paweł Kosiń - Członek Zarządu PTE w Katowicach,
 2. Krajowa Komisja Rewizyjna: mgr Mariusz Glenszczyk - Delegat i Członek PTE w Katowicach, Prezes TiM S.A. - Partnera Głównego PTE w Katowicach,
 3. Rada Naukowa PTE: dr Podsiadło Jerzy – Prezes Zarządu PTE w Katowicachdr Barszczowska Beata - Członek Zarządu PTE w Katowicach, prof. dr hab. Alojzy Czech - Wieloletni Członek PTE w Katowicach, Sekretarz Zarządu i Dyrektor Biura, dr Ewa Popławska - Członek Zarządu PTE w Katowicach, dr Anna Sobczyk-Kolbuch, prof. GWSH Członek Komisji Rewizyjnej PTE w Katowicach.

Serdecznie gratulujemy!

Zjazd Krajowy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego z udziałem UE w Katowicach
Zjazd Krajowy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego z udziałem UE w Katowicach