Przejdź do menu Przejdź do treści

Zmiany organizacyjne i lokacyjne

1 października br. na naszej Uczelni wprowadzone zostaną – wynikające z uchwalonego Statutu – zmiany obejmujące utworzenie nowych jednostek organizacyjnych.

Zmiany organizacyjne i lokacyjne obejmują przede wszystkim:

  • utworzenie Szkoły studiów I i II stopnia wraz ze skonsolidowaniem prowadzenia oraz organizowania studiów licencjackich i magisterskich w jednej jednostce. Wiąże się to ze zlokalizowaniem dziekanatu i obsługi studentów oraz nauczycieli akademickich w budynku A (na I i II pietrze); zobacz lokalizacje dziekanatu
  • utworzenie Szkoły Doktorskiej odpowiedzialnej za wdrożenie nowego modelu kształcenia doktorantów – wynikającego z postanowień ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, jak również za obsługę organizacyjną i administracyjną uczestników studiów doktoranckich, którzy rozpoczęli kształcenie przed rokiem akademickim 2019/2020. Dziekanat Szkoły Doktorskiej zostanie zlokalizowany na I piętrze w budynku A;
  • utworzenie Kolegiów, które w części dydaktycznej będą odpowiedzialne za prowadzenie oraz organizowanie studiów podyplomowych, kursów i szkoleń. Kolegia, a także Biura Wsparcia Kolegiów oraz Studiów Podyplomowych zostaną zlokalizowane w budynku B;
  • utworzenie Komitetów Naukowych odpowiedzialnych za postępowania doktorskie i habilitacyjne. Komitety zlokalizowane będą w budynku A;
  • przekształcenie Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji w Rybniku w filię, której powierzono zarówno zadania związane z kształceniem studentów, jak również umożliwiono prowadzenie oraz organizowanie studiów podyplomowych, kursów i szkoleń.

Do końca września br. na terenie kampusu prowadzone są prace relokacyjne. W tym okresie mogą wystąpić okresowe utrudnienia w kontakcie z pracownikami oraz zmiany pomieszczeń obsługujących sprawy studenckie. Zmiany te są komunikowane na stronach internetowych dziekanatów oraz przy wejściach do poszczególnych pomieszczeń.

Jednostka Docelowa lokalizacja
Szkoła studiów I i II stopnia  budynek A (I i II piętro) zobacz lokalizacje
Szkoła Doktorskabudynek A (I piętro)
Kolegia, Biura Wsparcia Kolegiów oraz Studiów Podyplomowychbudynek B
Komitety Naukowe budynek A
Filia Uniwersytetubez zmian
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3