Życzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wspólnoty akademickiej

1 października rozpoczyna się nowy rok akademicki 2020/2021 – to ważne wydarzenie dla całej akademickiej społeczności. "Każda uczelnia jest wspólnotą" – podkreśla minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek. Szef resortu nauki zapewnia też, że środowisko akademickie w obliczu pandemii koronawirusa może liczyć na pełne wsparcie MNiSW.