Dobra wiadomość dla pracowników biorących udział w programie Erasmus+, minister finansów Mateusz Szczurek podpisał rozporządzenie, na mocy którego stypendia wypłacane w ramach programu będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.... [Więcej]
Dr Katarzyna Czernek i Prof. dr hab. Wojciech Czakon opublikowali artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej - Tourism Management (IF+3,762). [Więcej]
Prof. dr hab. Wojciech Czakon, kierownik Katedry Teorii Zarządzania został powołany do stałego zespołu ekspertów przy Parlamentarnym Zespole ds. Współpracy z Klastrami Medycznymi Sejmu Rzeczpospolitej. [Więcej]
16 lipca 2015 r. w siedzibie MASTER-Odpady i Energia Sp. z o.o. odbyło się oficjalne podpisanie umowy o współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach. [Więcej]
Decyzją JM Rektora z dniem 1 lipca 2015 r. poprzez przekształcenie Zakładu Teorii Zarządzania działającego w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem utworzona została Katedra Teorii Zarządzania. Kierownikiem nowej katedry został Prof. dr hab. Wojciech... [Więcej]
W środę 24 czerwca br. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wręczył nominacje profesorskie nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. [Więcej]
Artykuł napisany przez pracowników Katedry Informatyki: dra Mariusza Żytniewskiego i mgra Mateusza Klementa pt. "Trust in software agent societies", który został wygłoszony podczas tegorocznej edycji międzynarodowej konferencji Knowledge Management... [Więcej]
W dniu 18 czerwca br. w Auli im. Profesora Zbigniewa Messnera w CNTI odbył się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach Dzień Internacjonalizacji. [Więcej]
Mateusz Sobecko został zwycięzcą 8. edycji popularnego programu tanecznego You Can Dance! [Więcej]
Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji "New Media and Higher Education – opportunities and threats", która odbędzie w dniach 15-17 czerwca 2015 r. w Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych. [Więcej]